Toelichting op voorlopige teamindeling seizoen 2024/2025

31 mei 2024 | Algemeen, Nieuws

Jaarlijks staan trainers, leiders, coördinatoren en uiteindelijk de hoofdopleiding, voor een uitdagende taak; het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen. Tegen het einde van het seizoen worden de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt. Hierbij leggen wij uit hoe de indelingen dit jaar tot stand zijn gekomen.

Er zijn trainingen en extra activiteiten op leeftijdscategorieën georganiseerd. Verschillende trainers op verschillende categorieën hebben training geven aan de jeugdspelers, waardoor jeugdspelers vanuit hetzelfde aanbod de kans hebben gekregen om zichzelf te laten zien. Losstaand hiervan zijn er gedurende het hele voetbalseizoen, spelers meegegaan met andere teams in een andere categorie. Dit “uitlenen” van verschillende spelers hebben we zo veel mogelijk gevolgd en in kaart gebracht.

De totstandkoming van een nieuwe teamindeling is- en blijft een continu proces, dit gebeurt dus tijdens- en gedurende het hele voetbalseizoen. We beginnen dus al heel vroeg in het seizoen met het vormgeven van de teamindeling van het volgende seizoen. Dit doen we onder andere door regelmatig teamindelingen te bespreken en te evalueren. Dit gebeurt tijdens meerdere leiders-, trainers-, en coördinatoren overleggen, waarbij elke jeugdspeler belicht- en besproken is. 

Hoe proberen we dan toch tot een indeling te komen die zoveel mogelijk spelers, leiders, trainers, ouder(s)/ verzorger(s) tevreden stelt of – omgekeerd – tot zo min mogelijk (tijdelijke!) teleurstelling leidt? We beoordelen de volgende aspecten:

Het aantal leden en het aantal wedstrijdspelers per team

Ten tijde van het indelen gaan wij uit van het actuele ledenbestand. Het aantal wedstrijdspelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt ook het aantal wedstrijdspelers per team. JO7 speelt 4×4, JO8/JO9/JO10 spelen 6×6, JO11/JO12 spelen 8×8 en vanaf JO13 wordt 11×11 gespeeld. De ervaring leert dat, om uiteenlopende redenen, er wel eens speler afwezig is en daarom delen we extra spelers in bij een team en hanteren we (zo veel mogelijk) een evenredige verdeling van spelers. 

Leeftijd

Bij het indelen gaan we uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen o.b.v. het geboortejaar (kalenderleeftijd). Achilles 1894 kijkt ook naar welke voetbal- en biologische leeftijd het kind heeft. Afhankelijk van de leeftijdscategorie mogen er tussen de 1 en maximaal 3 ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Dit aantal is aan een maximum gebonden ter voorkoming dat een jeugdteam overwegend uit ‘te oude’ spelers bestaat, waardoor er een (veelal) fysiek voordeel zou kunnen zijn. Jongere spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie laten spelen mag wel, maar dan geldt mogelijk een fysiek nadeel. 

Niveau

Het ene kind kan nu eenmaal beter of minder goed voetballen dan het andere. Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent, balcontrole hebben en behendig zijn met de bal. Er komt meer kijken bij niveau, zoals bijvoorbeeld fysieke- en conditionele gesteldheid, spelinzicht, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wil om te leren en de durf om fouten te maken. Het kunnen toegeven van fouten en het willen ontvangen van feedback, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken. Ook wordt er gekeken naar communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en sociaal vermogen. 

Potentie en ontwikkelingsmogelijkheden

Oefening baart kunst. Daarom trainen we ook. Iedereen kan leren en daar houden we ook rekening mee bij een indeling. Het kan zijn dat er een speler bij jouw kind wordt ingedeeld wat wellicht een ander niveau heeft. Wij hebben dan wel het vertrouwen dat de speler in zijn/ haar kracht komt, als de trainers daar tijdens trainingen aandacht aan geven.

Ambitie

Het ene kind is zeer sportief en prestatiegericht ingesteld en heeft de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken en is bereid daarvoor hard te werken. Het andere kind is lid van de vereniging vanwege het sociale karakter, de gezelligheid en om lekker een potje te ballen met vrienden om wat aan beweging te doen.

Sociale-/ emotionele omstandigheden 

We proberen rekening te houden met de dynamieken rondom vriendjes en klas-/ schoolgenoten en broertjes/ zusjes. Voor zover wij dat goed kunnen inschatten, houden we ook rekening met de karakters van kinderen. Botsende karakters zullen er altijd zijn. Veelal zijn dit slechts enkele individuen en we ontkomen er niet altijd aan om die samen in een team te plaatsen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede sfeer binnen het team gegarandeerd kan zijn, als hier teamafspraken over gemaakt worden en iedereen elkaar op tijd-, op een respectvolle en normale manier aanspreekt. 

Blijft voor komend seizoen de indeling ongewijzigd? 

De competitie is ingedeeld in 4 fases. Per fase gaan wij evalueren a.d.h.v. hierboven genoemde aspecten, wat betekent dat er per fase een wijziging kan plaatsvinden. Gesprekken gericht op wijzigingen, worden op uitnodiging van de hoofdopleiding en de betrokken trainer(s)/ leider(s) gevoerd. Een eventuele wijziging zal door de hoofdopleiding aan speler(s), ouder(s)/ verzorger(s) en bekend worden gemaakt. 

Vragen, niet eens met de indeling of zorgen?

Heb je vragen, ben je het niet eens de indeling van jouw kind c.q. jouw indeling of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig (genoeg) tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan bereid om je te woord te staan. Wij bespreken dan graag de individuele omstandigheden en de overwegingen die geleid hebben tot de indeling. Dit betekent niet dat een indeling aangepast zal worden. 

Op zaterdag 1 juni worden de voorlopige indelingen bekend gemaakt via de website.

Het maken van een afspraak kan door te e-mailen naar ho@achilles1894.nl

Met sportieve groeten,

Hoofdopleiding Achilles 1894

Sander van de Lustgraaf