Seniorendag zaterdag 13 januari 2024

07 dec 2023 | Activiteiten, Nieuws, Uitgelicht


Aan alle (oud) leden en (oud) vrijwilligers van Achilles 1894 van 50 jaar en ouder,

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Seniorendag van Achilles 1894, die op zaterdag 13
januari 2024
in ons clubhuis aan de Martin Luther Kingweg wordt gehouden. 

Deze keer hebben we weer gekozen voor de zaterdag en ook de komende edities proberen we te plannen op de 2e
zaterdag van het jaar.
De vorige editie waren voor het eerst ook dames aanwezig die zich in het verleden als speler en/of vrijwilliger
hebben ingezet voor Achilles. Dit is een welkome aanvulling gebleken.

Programma seniorendag

We beginnen weer na de middag en sluiten af met een warm buffet. Er is natuurlijk volop tijd om bij te praten en
vanzelfsprekend zorgen we ook voor een leuk programma. Met de hoofdgast die we hebben weten te strikken zijn
we erg blij. Niemand minder dan Hans Nijland geeft acte de présence. Hans Nijland was 23 jaar voorzitter van
FC Groningen. In deze periode is hij met de FC gedegradeerd in 1996 en in 1998 weer gepromoveerd. Ook bij de
totstandkoming van de Euroborg speelde hij een belangrijke rol.
Na de pauze zullen we u net als de vorige keer vermaken met de inmiddels bekende pub quiz onder leiding van
René Boer- Rookhuizen. Mensen die voorgaande jaren zijn geweest, weten dat René dit zeer kundig aanpakt. 

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

     13:30-14.00 uur: Inloop                                                                    

     14.00-14.05 uur: Opening
     14:05-14:45 uur: Hans Nijland
     14:45-15:00 uur: Korte Pauze
     15:00-16.00 uur: Hans Nijland
     16.00-17.00 uur: Pub quiz door René Boer Rookhuizen
     17:00- …… uur: Bijpraten, eten en nazit 

Opgeven

Opgave geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dus, betalen is opgeven!
Leden die de afgelopen drie jaar zijn aangeschreven en niet hebben gereageerd, worden niet opnieuw
aangeschreven. Mochten zij alsnog willen deelnemen (bijvoorbeeld wakker geschud door enthousiaste verhalen
van anderen), worden zij verzocht contact op te nemen met de organisatie via Achilles.Seniorendag@gmail.com 

Wilt u zich opgeven, verzoeken wij u het deelnemersbedrag van € 25,00,-  vóór 20 december te storten op: 

Rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”. 

Vermeld hier a.u.b. als betalingskenmerk bij “Seniorendag 2024”.

Voor dit bedrag krijgt u naast het mooie programma, koffie en cake, twee consumptiemuntjes en een goede maaltijd. 

Onderaan dit bericht zullen wij wekelijks een update plaatsen welke leden en oud-leden zich hebben aangemeld. 

Wij hopen U op zaterdag 13 januari aanstaande te mogen begroeten. 

De organisatoren, 

Rikus Bartelds, Henk Regtop, Robert Kuiper, Jan Dammer, Wim Timmer 

Aanmeldingen (bijgewerkt t/m 6 januari 2024)

 1. W. Timmer
 2. B.H. Pakes
 3. J. v.d. Vlag
 4. A. Weide
 5. J.P Bourguignon
 6. D. Vrijs
 7. N.H. Harms
 8. P. de Jong
 9. H.R. Gerding
 10. T. Vrijs
 11. H.M. Regtop
 12. G(eke) Regtop
 13. Henk Knol
 14. Marietje Knol
 15. C.J. Dijkhuis
 16. C.M. Elzenaar
 17. J.T.C. Dammer
 18. K. Drenth
 19. W. Vlieger
 20. T.J. van Roeden
 21. W. Abbingh
 22. J.J. Danker
 23. R. Hoving
 24. H. Bartelds
 25. R.B.F. Kuiper
 26. O. v.d. Laan
 27. R.J. Woldring
 28. W. Harms
 29. G. Jager
 30. R. Wibbelink
 31. W.A. Mos
 32. F. Prakken
 33. P. Westerhof
 34. J.C. Westerhof
 35. J. Drent
 36. R.F Onck
 37. E. v.d. Berg
 38. E. Kuipers
 39. R.J. de Rooij
 40. H. Fokkema
 41. R. Prakken
 42. R. Dekker
 43. H. Talman
 44. G.H. v.d. Pol
 45. A.J Kamstra
 46. H.H. Schut
 47. A.A. Bel
 48. B. Timmer
 49. N. Hakkeling
 50. J. v.d. Mei
 51. L.G.J. Rengers
 52. E.A. Merckx
 53. H. Weerman
 54. A.J. v.d. Broek
 55. M.A.M. de Rooij
 56. E. Knol
 57. Harm Jan Speelman
 58. Yvonne Speelman
 59. J. Smallenbroek
 60. J. Popken
 61. J. Visser
 62. R. ten Brink
 63. K. ter Stege
 64. Jan de Vroome
 65. Jaap de Vroome
 66. Geertje Postema
 67. Jaap Postema
 68. Marcel Elzenaar
 69. René de Jong