Bij Achilles kun je (interne) cursussen volgen voor pupillenscheidsrechter. Wanneer je deze cursus hebt gevolgd, mag je wedstrijden bij de Minipupillen, F- en E-pupillen fluiten. Als je dat een paar seizoenen hebt gedaan, kunnen we samen met jou naar de mogelijkheden kijken om ook wedstrijden bij de D-pupillen te gaan fluiten. Hiervoor wordt dan ook weer een interne cursus georganiseerd. Eventueel kun je dan later ook nog de BOS-cursus via de KNVB gaan volgen.

We willen zorgen voor een veilig “fluitklimaat” bij Achilles. Daarom proberen we zo vaak mogelijk een scheidsrechter begeleider bij een wedstrijd van de pupillenscheidsrechters aanwezig te laten zijn. Hij of zij begeleidt de scheidsrechter tijdens een wedstrijd en na afloop wordt de wedstrijd kort nabesproken. Wanneer er vervelende dingen voorvallen, willen we graag dat dit meteen bij de betreffende scheidsrechters coördinator gemeld wordt. Ook is het thema ”respect” op het veld en langs de lijn erg belangrijk voor ons. Mede daarom wordt er met ingang van het seizoen 2014-2015 een cursus “grensrechter voor ouders” georganiseerd. We willen hiermee bereiken dat er langs het veld meer respect en begrip komt voor de leiding van een wedstrijd. Ook hopen we het saamhorigheidsgevoel binnen het team hiermee te vergroten: iedere ouder zal een keer de vlag hanteren, dus iedereen gaat weten hoe het voelt om een rol bij een wedstrijd te hebben.

Samengevat zijn onze doelen voor Achilles de volgende:

  • positief gedrag op en rond de velden bevorderen
  • het thema “respect” duidelijk en over de gehele vereniging uitdragen
  • een goed en zo professioneel mogelijk scheidsrechterbeleid binnen Achilles bewerkstelligen
  • streven naar een (bijna) 100% bezetting wat betreft verenigingsscheidsrechters op met name de jeugdwedstrijden
  • alle beslissingen van de scheidsrechter worden onvoorwaardelijk geaccepteerd
  • leiders en trainers van (met name jeugd-) teams hebben een voorbeeldfunctie naar de scheidsrechter toe, richting hun team, ouders, toeschouwers en de tegenstander. Denk hierbij aan: handen schudden voor en na de wedstrijd, scheidsrechter bedanken, geen discussie en/of commentaar, zorgen voor een veilige “fluitomgeving” voor de scheidsrechter etc.

Wanneer je meer informatie wilt over een cursus of anderszins vragen hebt kun je mailen naar onderstaande gegevens.

Voor algemene scheidsrechterszaken en fluiten in de onderbouw (D, E, F en minipupillen) graag contact opnemen met Wim Nigro : wnigro@ziggo.nl. 

Voor fluiten bij de senioren en bovenbouw jeugd (A, B, C): Wim Nigro: wnigro@ziggo.nl

0
X