Nieuwe Technische Commissie Senioren 1e & 2e selectie

06 feb 2024 | Algemeen, Nieuws, Selectie, Teams

Aan het eind van 2023 is er een nieuwe Technische Commissie (TC) gevormd voor zowel de 1e als 2e selectie van Achilles 1894.

Even voorstellen

In deze TC zullen Wouter van der Molen, Kor Haanstra en Meindert Jager samen werken met Hans de Vroome, die deze commissie onder zijn paraplu heeft. In seizoen zal Hans 2024/2025 een stapje terug doen en zullen de overige 3 personen het aanspreekpunt zijn.

Echter zullen zij regelmatig feed back geven hoe de stand van zaken is, zodat de lijntjes kort blijven. We zijn zeer verheugd dat we met nieuw elan deze stap hebben kunnen maken.

Inmiddels zijn er diverse gesprekken met alle selectie spelers gevoerd waarin de selectie spelers hebben aangegeven ook in het seizoen 2024/2025 actief te willen acteren en spelen bij Achilles 1894.

Ook is er met de staf van de 2e selectie overleg geweest waarin de TC haar plannen heeft gedeeld waar positief op gereageerd werd.

Komende week zal de TC met Hoofd Opleidingen Sander van de Lustgraaf en Pascal Mollink  in gesprek gaan over de spelers van 0-19 die overgaan richting de senioren en ook mee gaan trainen met de eerste selectie. Hierbij zal ook worden gekeken naar hun inzetbaarheid in de selecties voor het seizoen 2024/2025. 

Insteek Technische Commissie

De insteek van de TC is te gaan werken met een 1e en 2e selectie waarbij prestatie voorop zal staan. Deze selecties met allebei met hun eigen staf en trainer zullen streven naar elkaar versterken. Hiermee kan ook een springplank worden gecreëerd voor de jeugd om de stap naar de 1e of 2e selectie te maken. 

De uiteindelijke doelstelling is om de sprong te maken naar de 1e klasse en van daaruit weer verder te groeien. Daar is een sterk 0-19 tezamen met een 2e en 1e selectie nodig.

Vanuit de TC is men bezig met een beleidsstuk en visie voor de komende 3 jaren. Wanneer deze afgerond is zal hij worden gedeeld met de leden. De komende 2 maanden zullen in het teken staan van de diverse selecties nog steviger in de ankers te zetten en ook de staf rond de diverse selecties helemaal rond te krijgen. 

Door deze nieuwe impulsen is er een nieuwe energie aan het ontstaan, die langzamerhand zijn rode draad weer door de vereniging aan het brengen is. Uiteindelijk hebben we met z’n allen het doel om zowel recreatief als prestatief een vereniging  te zijn waarbij een ieder gezien wordt en Plezier, Passie en Prestatie op de juiste manier hun uitstraling zullen hebben. 

Namens het bestuur en Technische Commissie

Hans de Vroome