Lid worden

Welkom bij Achilles 1894

Een voetbalclub kiezen is een belangrijk moment dus oriënteert u zich goed. Ervaar op eigen wijze wat Achilles 1894 als club te bieden heeft en proef de sfeer. Diverse enthousiaste vrijwilligers helpen u graag verder. En als u vragen heeft, stelt u ze gerust. Heeft u even behoefte aan tekst en uitleg, neem gerust contact met ons op. Eerst een keer meetrainen kan altijd.

Hieronder kan je jezelf of je kind digitaal aanmelden. Na het verzenden van het formulier zal er een kopie hiervan via de mail verstuurd worden en wordt het formulier automatisch doorgezet naar de ledenadministratie, die zorg zal dragen voor de daadwerkelijke aanmelding.

Voorwaarden

 • Bij inschrijving van leden jonger dan 18 jaar, dienen ouders/wettelijke vertegenwoordigers deze overeenkomst ter goedkeuring te ondertekenen. Dit inschrijfformulier is een wettelijke overeenkomst tussen u en Achilles 1894 en dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Met deze digitale versie vervangt het vinkje onder akkoord uw handtekening.
 • Door ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met de regeling m.b.t. machtiging van het contributiebedrag per maand of per jaar.
 • U verleent automatische machtiging aan Achilles 1894 de verschuldigde contributiegelden tot wederopzegging van het op deze overeenkomst door u opgegeven IBAN rekeningnummer te incasseren. Incasso van de contributie geschiedt op de eerste van de maand.
 • Alle contributies zijn inclusief wedstrijdtenue (excl. kousen), lidmaatschap KNVB en verzekering KNVB.
 • Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich bij aanmelding te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 verenigingsjaar. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni van ieder kalenderjaar.
 • Opzegging lidmaatschap dient per email plaats te hebben bij de ledenadministratie vóór 30 juni. Of via afmeldformulier. In geval het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt opgezegd is het betreffende lid contributie verschuldigd tot en met einde van het seizoen.
 • Elk lid van Achilles 1894 conformeert zich middels het ondertekenen van het aanmeldingsformulier aan de gedragscode.
 • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
  • Privacy Statement Achilles 1894
  • Privacy Verklaring

(Jeugd)sportfonds

Speciaal voor jongeren uit gezinnen met weinig geld, zijn er financiële regelingen waarmee ouders/verzorgers het lidmaatschapsgeld van een vereniging vergoed krijgen.

Kijk voor meer informatie op:

Automatische incasso

Betaling van contributie zal via automatische incasso geschieden. Hier kan alleen om bijzondere redenen van worden afgeweken, dit kan ter beoordeling bij het bestuur worden aangeboden. 

Vragen over contributie

Vragen over contributie kunnen gemaild worden naar Kor Haanstra van de ledenadministratie: ledenadministratie@achilles1894.nl

Contributie seizoen 2023/2024

Categorie
Per maand
Per jaar
t/m JO7
gratis
gratis
JO + MO 8 t/m 13
€ 10,-
€ 120,-
JO + MO 15 t/m 19
€ 15,-
€ 180,-
1e Selectie
€ 15,-
€ 180,-
Overige senioren
€ 22,-
€ 264,-
Senioren 7x7 35+*
€ 7,50
€ 90,-
Senioren zaal*
€ 15,-
€ 180,-
Niet spelend lid
€ 12,50
€ 150,-
Kleding voor ieder spelend lid € 25,-

* Wordt niet in rekening gebracht bij gecombineerd lidmaatschap

Contributie seizoen 2024/2025

Per seizoen 2024/2025 gaat Achilles 1894 volgens de leeftijd richtlijnen KNVB terug naar leeftijdscategoriëen.

Omschrijving
Per maand
Per jaar
Leeftijdscategorie
t/m JO7
gratis
gratis
t/m 6 jaar
JO + MO 8 t/m 13
€ 12,50
€ 150,-
7 t/m 12 jaar
JO + MO 15 t/m 19
€ 15,-
€ 180,-
13 t/m 18 jaar
1e Selectie
€ 15,-
€ 180,-
vanaf 18 jaar
Overige senioren veld en/of zaal
€ 20,-
€ 240,-
vanaf 18 jaar
Senioren 7x7
€ 10,-
€ 120,-
vanaf 18 jaar
Niet spelend lid
€ 10,-
€ 120,-
Kleding voor ieder spelend lid
-
€ 25,-

Meld een nieuw lid aan bij Achilles 1894

Kies hier de leeftijdscategorie van het nieuwe lid:

geslacht

Wat is uw relatie tot het kind wat u als lid aanmeld?

Mijn adres

Toestemming automatische incasso

Toestemming automatische incasso

Hoe wilt u de contributie betalen?

Toestemmingen

11 + 1 =