Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers.

Om hier aan te kunnen voldoen hebben wij als bestuur een eerste aanzet gedaan door het opstellen dan wel aanpassen van een aantal zaken:

0
X