Zaaldienst

Om gebruik te kunnen en mogen maken van de sporthal moet er natuurlijk wel een aantal regels gehanteerd worden. De Asser voetbalverenigingen huren samen de zaal en zijn ook samen verantwoordelijk voor het naleven van die regels. Dat is waarom de zaaldienst is ingesteld.

LET OP !!!: de vereniging die zaaldienst heeft, regelt voor de desbetreffende dag ook de scheidsrechters! Die vereniging geeft aan de leiders van de eigen teams aan dat als er voor een wedstrijd geen scheidsrechter was te regelen dat het dan de taak van de leider is om een scheidsrechter te regelen: hetzij een ouder hetzij de leider zelf. Is er ook voor andere wedstrijden (geen eigen team bij betrokken) geen scheids dan geldt de regel onder het kopje “Scheidsrechters”.

Rooster Zaaldiensten 2019-2020

14-12-2019 LTC
21-12-2019 Achilles 1894
04-01-2020 ACV
11-01-2020
FC Assen
18-01-2020
LEO
25-01-2020 LTC

Taken

De taken van de zaaldienst zijn, in chronologische volgorde:

Vóór de wedstrijden
 • 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn
 • Melden bij één van de beheerders
 • Aanduidingen met verenigingslogo op de deuren van de kleedkamers hangen in alfabetisch volgorde, dus van links naar rechts Achilles 1894, ACV, FC Assen, LEO (Loon) en LTC. De meest rechtse kleedkamer is voor meisjes
 • Inrichten van de zaal: klaarzetten en vastmaken doelen, klaar zetten banken, klaar leggen scoreborden veld 1 en veld 3 en veldnummers ophangen,(veld 1=A, veld 2=B en veld 3=C).
 • Tas met ballen, hesjes en fluiten klaarzetten
 • Bij de beheerder de werking van de klok/scorebord-bediening en de microfoon navragen (wordt door de beheerder geïnstalleerd!; ook laat de beheerder de tussenwanden tussen de velden op de ochtend zakken !)
Tijdens de wedstrijden
 • Omroepen van de wedstrijden zodat de teams op tijd klaar staan.
 • Toezicht houden op het gebruik van de materialen
 • Toezicht houden op de kleedkamers.
 • Bediening van de wedstrijdklok
Ombouw van de zaal voor JO10, JO11 en JO12

De JO7, JO8 en JO9 teams spelen op een derde speelveld. De JO10, JO11 en JO12 teams spelen op 1 groot veld. Na afloop van de wedstrijden van de JO7, JO8 en JO9 teams is er tijd om de zaal om te bouwen naar een groot speelveld, dat houdt in:

 • Het verwijderen van de doelen
 • de tussenwanden omhoog zetten
 • Het verwijderen van de banken
Na afloop van de wedstrijden
 • Opruimen van de gebruikte materialen (in overleg met de beheerder). Naast de roldeuren in het materialen-hok is precies te zien waar alles hoort te staan. De banken horen in de zaal zelf te staan.
 • Kleedkamers controleren, indien nodig schoonmaken Dit zou natuurlijk door de gebruikende vereniging gedaan moeten worden
 • Achtergebleven kleding, schoenen etc. inleveren bij de beheerder of bezorgen bij de vereniging die de kleedkamer waarin gevonden in gebruik had.
 • Verwijderen aanduidingen met verenigingslogo etc.
 • Zak met spullen inleveren bij de beheerder en afmelden.
 • De uitslagen die genoteerd zijn op de wedstrijdformulieren fotograferen en per mail sturen naar info@asserzaalcompetitie.nl en naar de coördinator van de eigen vereniging. Dit graag na de wedstrijden van de JO7, JO8 enJO9 en na de wedstrijden van de JO10, JO11 en JO12 doen. De ingevulde formulieren graag in de zak met materialen doen.
Wedstrijdklok en scorebord

Het scorebord op veld 2 (het elektronische) wordt bediend door de zaaldienst, die ook de tijd start en stopt. Bij de velden 1 en 3 is een handmatig scorebord aanwezig, De leider (geen spelers !!!) van het team wat het verst van de tribune af speelt bedient dit bord, zodat het publiek ook op de hoogte kan blijven van de stand.

De bediening van de klok (de zaalbeheerder kan om hulp gevraagd worden) gaat als volgt:

Set

Time : (wedstrijdduur in minuten) Yes

Set

Home score 0

Set

Guest score 0

Score: home/guest knop +1

Start met knop afstandsbediening

Kleedkamers

Doordat we dit jaar minder speeldagen hebben voor de Asser Zaalcompetitie maar wel ongeveer hetzelfde aantal teams zullen er per dag veel wedstrijden gepland staan. Dit houdt ook in dat we efficiënt om moeten gaan met het gebruik van de kleedkamers. Het verzoek aan de leiders, ouders en spelers is dan ook om de kleedkamer ook te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. Omkleden en weer verlaten. Ga ook niet met de hele familie een kleedkamer in om 1 speler om te kleden. Dit gaat ten koste van de ruimte voor andere spelers. Stop kleding allemaal in de tas en plaats die onder de bank. Teambesprekingen vinden plaats in de kantine, niet in de kleedkamer. De JO7 van Asser Boys zit bij Achilles 1894 in de kleedkamer.

0
X