Spelregels

Wedstrijdduur

Wedstrijden van van alle teams duren 20 minuten en er wordt tussendoor niet van speelhelft gewisseld. Deze speeltijd is inclusief de wisseltijd van 1 minuut.

De Time-Out die op het veld wordt gehanteerd wordt tijdens de Asser Zaalcompetitie niet gehanteerd in verband met de beschikbare tijd. De wedstrijd wordt dus in één keer uitgespeeld.

De starttijden worden door de zaaldienst omgeroepen, en daarom loopt de tijd bij een blessurebehandeling door. Om zo efficient mogelijk met de zaalruimte om te gaan is het goed om klaar te staan voor aanvang van de wedstrijd zodat er snel gewisseld kan worden.

Daarom worden kort voor het einde van de wedstrijd de nieuwe teams omgeroepen. Zij moeten zich klaar houden ACHTER de achterlijn aan de kleedkamerkant, het is de verantwoordelijkheid van hun leider dat zij zich ook werkelijk achter die lijn ophouden.

Teamsamenstelling

De JO7 teams spelen met een team dat bestaat uit 4 veldspelers. De JO7 teams spelen dus zonder keeper.

Bij de JO7 dient er geen speler IN het doel plaats te nemen. Zet je toch een speler op de lijn dan is het niet zo gek dat die onbewust toch ballen met zijn handen gaat tegenhouden (doet die dat toch dan volgt er een vrije trap op 8 grote stappen van de goal). Een laatste man die zich 1 of meerdere meters voor het doel ophoudt is een ander verhaal; als ook die de neiging heeft ballen met zijn handen tegen te houden vraag hem dan verder van het doel af te gaan staan; hoe verder hij van het doel af is hoe minder die de neiging zal hebben als een keeper te fungeren.

De JO7, JO8 en JO9 teams spelen met een team dat bestaat uit 1 keeper en 4 veldspelers, en ten hoogste 5 wisselspelers.

De JO10, JO11 en JO12 spelen met 1 keeper en 5 veldspelers. Er mag onbeperkt worden door gewisseld, De leiders zijn er verantwoordelijk voor dat eerst een speler naar de bank gehaald wordt voordat een nieuwe speler ingebracht wordt.

Begrenzing van het speelveld

Bij de JO7, JO8 en JO9 teams zorgen de zijwanden (zowel de zijkanten van de zaal als de neergelaten afscheidingen) dat de bal in het speelveld blijft, er wordt dus niet ingegooid, ingeschoten of ingerold. De JO10, JO11 en JO12 teams spelen op een groot veld en hierbij gelden de zaalvoetbalregels, er wordt bij een uitbal ingeschoten (5 meter afstand), niet ingegooid. (Er mag ook worden ingedribbeld)

Een achterbal wordt door de keeper door een uitworp of een uitrol weer in het spel gebracht, de uitworp mag niet rechtstreeks op de helft van de tegenpartij terechtkomen. Het is de bedoeling dat de spelers ook nog leren, daarom wordt aan de keeper de eerste keer dat hij dit doet verteld dat hij de bal niet naar de andere helft mag gooien, en mag hij nog een keer gooien. De volgende keren volgt een vrije trap voor de andere partij, op de middellijn. De keeper mag de bal natuurlijk wel in één keer over de middellijn rollen.

Als de bal de achterlijn geheel is gepasseerd, terwijl hij het laatst werd aangeraakt door de verdedigende partij, neemt de aanvallende partij een hoekschop vanaf de achterlijn. Zonodig geeft de scheidsrechter de plaats waar de hoekschop moet worden genomen aan.

Indien de bal het plafond raakt, wordt een directe vrije trap genomen op de plaats waar de bal voor het laatst geraakt werd door de tegenpartij. Raakt de bal  het plafond  in het doelgebied, dan wordt de directe vrije trap op 7 meter van het doel genomen.

Overtredingen

Overtredingen worden bestraft met een directe vrije trap voor de tegenpartij. Slidings en lichamelijk contact zijn ten strengste verboden, en leveren dus ook een directe vrije trap op. Onopzettelijk hands daarentegen weer niet, het is immers onopzettelijk. De tegenpartij moet tenminste 2 meter afstand nemen bij de vrije trap.

Keeper

Er mag op de keeper worden teruggespeeld, zonder dat dit met een vrije trap tegen bestraft wordt. Het is de keeper natuurlijk toegestaan de bal met de voeten te spelen. Mocht de bal dan op de andere speelhelft belanden, levert dit geen overtreding, en dus geen vrije trap voor de tegenpartij op.

Scoren

Er is een doelpunt gescoord, als de bal helemaal over de doellijn is. Dit ter beoordeling van de scheidsrechter, en niet van spelers, leiders of publiek.
Er mag niet vanaf de eigen helft rechtstreeks in het doel van de tegenpartij gescoord worden, dit levert een indirecte vrije trap tegen op de middellijn op. Natuurlijk kan er wel in eigen doel gescoord worden vanaf de eigen helft. Nadat gescoord is, wordt weer afgetrapt vanaf de middenstip.

Straffen

Bij herhaaldelijke overtredingen van dezelfde speler, of een zware overtreding, heeft de scheidsrechter de mogelijkheid een speler verplicht te laten wisselen door de leider van dat team. Er mag dan een andere speler worden ingebracht. Slechts in uitzonderlijke gevallen (herhaaldelijk zware overtredingen, spuwen, slaan, schoppen, schelden) zal de scheidsrechter ertoe overgaan een speler voor 5 minuten naar de kant te sturen. De scheidsrechter houdt zelf bij wanneer de weggestuurde speler weer in het veld mag terugkeren.

Kleding

De wedstrijden worden gespeeld in het gebruikelijk tenue inclusief scheenbeschermers. In de zaal zijn alleen zaalschoenen toegestaan. De zolen van deze zaalschoenen mogen niet zwart zijn.

LET OP !!!:

Ieder thuisspelend team zorgt voor wit t-shirts (al aantrekken voor de wedstrijd) indien de tegenstander in dezelfde kleuren speelt.

Scoreborden en klok

Het scorebord op veld 2 (het elektronische) wordt bediend door de zaaldienst, die ook de tijd start en stopt. Bij de velden 1 en 3 is een handmatig scorebord aanwezig, De leider (geen spelers !!!) van het team wat het verst van de tribune af speelt bedient dit bord, zodat het publiek ook op de hoogte kan blijven van de stand.

De bediening van de klok (de zaalbeheerder kan om hulp gevraagd worden) gaat als volgt:

Set

Time : (wedstrijdduur in minuten) Yes

Set

Home score 0

Set

Guest score 0

Score: home/guest knop +1

Start met knop afstandsbediening

Overige / niet-genoemde zaken

In die gevallen die niet genoemd zijn, en waarover niet op een eerdere speeldag een beslissing is genomen, ligt de uiteindelijke beslissing bij de zaaldienst. De zaaldienst maakt aantekening van deze beslissing, zodat die toegevoegd kan worden aan de spelregels. Vanaf het moment dat de beslissing is genomen, blijft die gelden voor het resterende deel van de competitie, tenzij de organisatie (na overleg met de verenigingen) anders beslist. Dit alles wordt op deze website gecommuniceerd.

0
X