Achilles 1894 ontvangt bijdrage van € 10.000,- uit het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank

14 jan 2024 | Algemeen, Nieuws

Reeds enige tijd geleden heeft de commissie duurzaamheid van Achilles 1894 een aanvraag ingezonden aangaande een vernieuwend initiatief m.b.t. de verduurzaming van ons complex. In geval van honorering zou Achilles 1894 in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit het Coöperatief Dividend Fonds van Rabobank Assen en Noord Drenthe.

Duurzame ontwikkeling

Vanuit dit coöperatief dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in regio Assen en Noord Drenthe leveren. Samen met verenigingen en stichtingen realiseren ze graag de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, voeding en inclusieve samenleving. Indien een verenging of stichting een goed idee heeft met betrekking tot het verduurzamen van bijvoorbeeld het clubhuis, dan kunnen zij een aanvraag indienen. Deze aanvraag dient vanzelfsprekend zeer goed te zijn onderbouwd en vervolgens gaat de adviescommissie van de Rabobank beoordelen of het initiatief een bijdrage uit het fonds zullen krijgen. Tevens bepalen zij de hoogte van het toe te kennen bedrag. Op deze manier geeft de Rabobank, als coöperatieve bank, een deel van haar winst terug aan de samenleving. 

Rabobank hartelijk bedankt!

Het doet ons goed u te kunnen melden dat onze aanvraag positief is beoordeeld en dientengevolge mochten wij op 11 januari 2024 een cheque van € 10.000,- in ontvangst nemen. Langs deze weg willen wij met name de Rabobank heel hartelijk danken voor deze bijdrage. Deze bijdrage gaat ons zeer zeker helpen bij de verdere verduurzaming van ons complex.

Bestuur Achilles 1894