Uitleg voorlopige teamindelingen seizoen 2023-2024

 

voorlopige team indelingen seizoen 2023-2024 (PDF downloaden)

 

Jaarlijks staan trainers, leiders, coördinatoren en uiteindelijk de hoofdopleidingen, voor een zeer lastige taak; het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen. Tegen het einde van het seizoen worden de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt. Graag willen wij uitleggen hoe deze indelingen dit jaar tot stand zijn gekomen.

Gedurende het voetbalseizoen zijn er in elke categorie, spelers meegegaan met andere teams in een andere categorie. Dit “uitlenen” van verschillende spelers hebben we zo veel mogelijk in kaart gebracht en zo hebben we de spelers individueel kunnen toetsten. Losstaand hiervan zijn er trainingen op leeftijdscategorieën georganiseerd. Verschillende trainers op verschillende categorieën hebben training geven aan de jeugdspelers, waardoor jeugdspelers vanuit hetzelfde aanbod de kans hebben gekregen om zichzelf te laten zien.

Daarnaast zijn er leiders-, trainers-, en coördinatorenavonden georganiseerd waarbij elke jeugdspeler is belicht en indien nodig besproken.
De totstandkoming van een nieuwe teamindeling is- en blijft een continu proces: dit gebeurt tijdens het hele voetbalseizoen. We beginnen dus al heel vroeg in het seizoen met het vormgeven van de teamindeling van het volgende seizoen. Dit doen we onder andere door regelmatig teamindelingen te bespreken en te evalueren.
Hoe proberen we dan toch tot een indeling te komen die zoveel mogelijk mensen tevreden stelt of – omgekeerd – tot zo min mogelijk (tijdelijke!) teleurstelling leidt?

Eerst bepalen we het aantal teams dat ingedeeld moet worden op basis van:

Aantal leden

Ten tijde van het indelen gaan wij altijd uit van het actuele ledenbestand.

Aantal wedstrijdspelers per team

Het aantal wedstrijdspelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt ook het aantal wedstrijdspelers per team. JO8, JO9 en JO10 spelen 6×6, JO11 – JO12 spelen 8×8 en vanaf JO13 wordt 11×11 gespeeld. De ervaring leert, dat om uiteenlopende redenen, wel eens een speler afwezig is en daarom delen we extra spelers in bij een team en hanteren we zo veel mogelijk een evenredige verdeling van spelers.

Samenstelling teams

Als het aantal teams bepaald is, gaan we de teams samenstellen op basis van o.a. leeftijd, niveau, ambitie, en sociale-/ emotionele ontwikkeling.

Leeftijd

Bij het indelen gaan we uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen o.b.v. het geboortejaar. Afhankelijk van de leeftijdscategorie mogen er tussen de 1 en maximaal 3 ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Dit aantal is aan een maximum gebonden ter voorkoming dat een jeugdteam overwegend uit ‘te oude’ spelers bestaat, waardoor het een (veelal) fysiek voordeel zou kunnen hebben. Omgekeerd – jongere spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie – mag overigens wel, maar dan geldt veelal een fysiek nadeel.

Niveau/ selecteren

Het ene kind kan nu eenmaal beter of minder goed voetballen dan het andere. Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent; balcontrole hebben en behendig met de bal zijn. Maar er komt meer bij kijken zoals bijvoorbeeld fysieke en conditionele gesteldheid, spelinzicht, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wil om te leren en de durf om fouten te maken. Het kunnen toegeven van fouten en het willen ontvangen van feedback, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken. Communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en sociaal vermogen.

Potentie en ontwikkelingsmogelijkheden

Oefening baart kunst. Daarom trainen we ook. Iedereen kan leren (ook wij!). Daar houden we ook rekening mee bij een indeling. Het zou dus kunnen zijn dat er een speler bij jouw kind wordt ingedeeld dat iets minder goed kan voetballen, maar waarvan wij wel het vertrouwen hebben dat hij of zij dat wel snel oppakt als we daar tijdens de training wat extra aandacht aan geven.

Ambitie

Het ene kind is zeer sportief en prestatiegericht ingesteld en heeft de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken en is bereid daarvoor hard te werken. Het andere kind is lid van de vereniging vanwege het sociale karakter, de gezelligheid en lekker een potje te ballen met vrienden om wat aan beweging te doen.

Sociale-/ emotionele omstandigheden

Vriendjes en klas-/ schoolgenoten, broertjes/ zusjes en – voor zover wij dat kunnen inschatten – de karakters van kinderen. Botsende karakters zullen er altijd zijn. Veelal zijn dit slechts enkele individuen en we ontkomen er niet altijd aan om die samen in een team te plaatsen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede sfeer binnen het team gegarandeerd kan zijn, als hier teamafspraken over gemaakt worden en iedereen elkaar op tijd-, op een respectvolle en normale manier aanspreekt.


Tot slot:  Blijft voor komend seizoen de indeling ongewijzigd?

De competitie is ingedeeld in fases. Per fase gaan wij a.d.h.v. hierboven genoemde aspecten evalueren. Per fase kan er een wijziging plaatst vinden. Gesprekken gericht op wijzigingen worden op uitnodiging van de hoofdopleiding en de betrokken trainer gevoerd. Een eventuele wijziging zal door de hoofdopleiding aan ouder(s)/ verzorger(s) en speler(s) bekend worden gemaakt.

Vragen, niet eens met de indeling of zorgen?

Heb je vragen, ben je het niet eens met jouw indeling c.q. de indeling van jouw kind of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig (genoeg) tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan graag, bereid om je te woord te staan. Wij bespreken dan graag de individuele omstandigheden en de overwegingen die geleid hebben tot de indeling. Dit betekent niet dat een indeling aangepast zal worden.

Het maken van de afspraak kan door te e-mailen naar ho@achilles1894.nl.

Met vriendelijke groet,

Hoofdopleiding
Sander van de Lustgraaf.

0
X