Voor alle leden en oud-leden van Achilles 1894 van 50 jaar en ouder.

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse seniorendag van Achilles 1894, die dit jaar op zaterdag 14 januari 2023 in ons clubhuis aan de Martin Luther Kingweg wordt gehouden. In verband met corona is de seniorendag een paar keer niet doorgegaan en we zijn blij dat we deze traditie weer een vervolg kunnen geven. Nieuw is dat we deze editie ook graag opgave zien van dames van 50 jaar en ouder, die zich als lid of vrijwilliger hebben ingezet voor Achilles 1894.

We beginnen weer na de middag en sluiten af met een warm buffet. Er is natuurlijk volop tijd om bij te praten en vanzelfsprekend zorgen we ook voor een leuk programma. Deze editie is het hoofdonderwerp “Walking Footbal”.

– Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. –

(Lokale) bekende walking football spelers geven een aansprekende presentatie. Na de pauze zullen we u net als de vorige keer vermaken met de bekende pub quiz onder leiding van René Boer- Rookhuizen.

Opgave geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dus, betalen is opgeven! Leden die de afgelopen drie jaar zijn aangeschreven en niet hebben gereageerd, worden niet opnieuw aangeschreven. Mochten zij alsnog willen deelnemen (bijvoorbeeld wakker geschud door enthousiaste verhalen van anderen), dan worden zij verzocht contact op te nemen met Jan Dammer of Rikus Bartelds.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

  • 14:00 – 14:15 Opening
  • 14:15 – 15:00 Walking Football
  • 15:00 – 15:30 Pauze
  • 15:30 – 16:15 Pubquiz
  • 16:15 – 19:00 Bijpraten, eten en nazit

U kunt zich opgeven via achilles.seniorendag@gmail.com.

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van € 25 ,- onder vermelding van Seniorendag 2023, vóór 15 december te storten op: rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.

Voor dit bedrag krijgt u naast het mooie programma, koffie en cake, twee consumptiemuntjes en een goede maaltijd. Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en oud-leden zich hebben aangemeld. NB: Bij minder dan 40 opgaves gaat de dag niet door.

Wij hopen U op zaterdag 14 januari a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren,

Rikus Bartelds, Henk Regtop, Robert Kuiper, Jan Dammer en Wim Timmer.

0
X