Voor de Seniorendag hebben onderstaande mensen zich al aangemeld.

  1. R.J. Woldring
  2. W. Timmer
  3. K. Drenth
  4. B.H. Pakes
  5. K. ter Stege
  6. H.R. Gerding
  7. H.M. Regtop
  8. G. Regtop-Ottens
  9. R. Kuiper
  10. J.J. Danker
  11. T.J. van Roeden
  12. H. Bartelds

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

 • 14:00 – 14:15 Opening
 • 14:15 – 15:00 Walking Football
 • 15:00 – 15:30 Pauze
 • 15:30 – 16:15 Pubquiz
 • 16:15 – 19:00 Bijpraten, eten en nazit

U kunt zich opgeven via achilles.seniorendag@gmail.com.

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van €25,00 onder vermelding van Seniorendag 2023, vóór 15 december te storten op: rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.

Voor dit bedrag krijgt u naast het mooie programma, koffie en cake, twee consumptiemuntjes en een goede maaltijd. Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en oud-leden zich hebben aangemeld. NB: Bij minder dan 40 opgaves gaat de dag niet door.

Wij hopen U op zaterdag 14 januari a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren,

Rikus Bartelds, Henk Regtop, Robert Kuiper, Jan Dammer en Wim Timmer.

0
X