Voor de Senioren dag hebben onderstaande mensen zich aangemeld.

  1. R.J. Woldring
  2. W. Timmer
  3. K. Drenth
  4. B.H. Pakes
  5. K. ter Stege
  6. H.R. Gerding
  7. H.M. Regtop
  8. G. Regtop-Ottens
  9. R. Kuiper
  10. J.J. Danker
  11. T.J. van Roeden
  12. H. Bartelds
  13. A. Weide
  14. J.T.C Dammer
  15. F.Prakken
  16. P.M. Knollema
  17. H. Knol
  18. Marietje Knol
  19. D. Vrijs
  20. J. Talman
  21. L. Broekman
  22. H. Talman
  23. A.J. Kamstra
  24. C.M. Elzenaar
  25. M.C. Elzenaar
  26. J. Drent
  27. W. Abbingh
  28. H. Fokkema
  29. G.H. v.d. Pol
  30. G. Jager
  31. W.A. Mos
  32. Carien Mos
  33. R. Hoving
  34. H. Regtop
  35. A.A. Bel
  36. N.H. Harms
  37. H.H. Schut
  38. J. v.d. Vlag
  39. N. Hakkeling
  40. J. Postema
  41. G. Postema-Popken
  42. M.A.M. de Rooy
  43. A, Dijkhuis
  44. E.A. Merks
  45. R. Prakken
  46. J. Smallenbroek
  47. W.B. v.d. Berg
  48. O. v.d. Laan
  49. H. Weerman
  50. J.P. Bourguignon
  51. H. Doornbos
  52. v.d. Mei
  53. A.J.M. Laferte
  54. R.J. de Rooy
  55. M.F. de Rooy
  56. A. Noord
  57. E. Knol
  58. K.F. Beekhuizen
  59. J.B. de Vroome
  60. J. de Vroome
  61. J. Popken
  62. J. Visser
  63. Rudi Smit
  64. Dick Folkersma
  65. Piet Woudman

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

 • 14:00 – 14:15 Opening
 • 14:15 – 15:00 Walking Football
 • 15:00 – 15:30 Pauze
 • 15:30 – 16:15 Pubquiz
 • 16:15 – 19:00 Bijpraten, eten en nazit

U kunt zich opgeven via achilles.seniorendag@gmail.com.

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van € 25 ,- onder vermelding van Senioren dag 2023, vóór 15 december te storten op: rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.

Voor dit bedrag krijgt u naast het mooie programma, koffie en cake, twee consumptiemuntjes en een goede maaltijd. Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en oud-leden zich hebben aangemeld.
NB: Bij minder dan 40 opgaves gaat de dag niet door.

Wij hopen U op zaterdag 14 januari a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren,

Rikus Bartelds, Henk Regtop, Robert Kuiper, Jan Dammer en Wim Timmer.

0
X