Vanaf deze maand zal ik, door middel van een nieuwsbrief, u maandelijks voorzien van informatie. Deze informatie is gericht op onze jeugdafdeling en het doel daarvan is dat wij inzichtelijk “tastbaar” maken welke stappen er gemaakt zijn en welke er gemaakt worden.

Deze stappen moeten uiteindelijk leiden tot een beter jeugdbeleid/kader. De afgelopen periode (mei-juni) heb ik ervaren als erg intensief maar ook als zeer productief. Zo hebben er, één leiders/sters overleg, vier jeugdcoördinatoren en drie jeugdtrainers overleggen plaatsgevonden. Dit alles in een bestek van twee maanden. Mijn complimenten aan alle jeugdtrainers en de jeugdcoördinatoren die deze periode met mij hebben doorgebracht. De opkomst was 100 procent. Dat zegt iets over de motivatie en bereidwilligheid voor een mooie samenwerking!

Centraal stonden de teamindelingen en indeling/verdeling van de jeugdtrainers. De teamindelingen hebben we 15 juni kunnen publiceren. Alhoewel de teamindelingen uiteindelijk door elkaar zorgvuldig zijn gemaakt (resultaat) is het niet naar mijn tevredenheid gelopen (proces). Zo vind ik dat iedere trainer meerdere voortgangsgesprekken moet voeren met spelers en waar nodig of indien nodig met ouders. Op die manier kan je dan gezamenlijk het resultaat dragen. Dit is één van de verbeterpunten voor komende seizoen.

Op 21 juni heb ik op de site een oproep geplaatst voor het werven van jeugdtrainers. Helaas heb ik géén enkele reactie mogen ontvangen. Ondanks dat is het ons gelukt dat alle jeugdteams, zie trainingsschema, een trainer heeft. In dezelfde twee maanden zoals hierboven beschreven, is het onmogelijk binnen onze vereniging een goed en breed draagvlak te creëren. Er zijn ouders die mij hebben benaderd en hebben aangegeven, met de huidige gang van zaken ontevreden te zijn. Ik ben deze ouders dankbaar omdat deze informatie mij inzicht geeft in wat er leeft onder onze leden. Het is ook onmogelijk deze onvrede, wat een opstapeling is van jaren, binnen zeer korte tijd weg te nemen. Een oproep aan alle ouders van de jeugdafdeling om mij uw bevindingen te mogen ontvangen via mijn emailadres. Hoe meer informatie des te meer beeldvormingen nogmaals, zodat ik weet wat er leeft!

Achilles 1894 is namelijk van ons allemaal!

Uw bevinding is een bijdrage voor een nieuw vertrekpunt. Nieuw vertrekpunt zorgt voor een nieuwe koers die we gaan varen. Op die manier gaan we nieuwe ervaringen op doen. Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwe ervaringen meer rust, duidelijkheid en structuur, binnen onze jeugdafdeling, gaat opleveren.

Vanaf september 2022 beginnen we met de maandelijkse bovenbouw en middenbouw jeugdtrainers overleggen. De onderbouw ben ik zeker niet vergeten. Ook voor de onderbouw komt er een structureel overlegschema. Deze overleggen zijn niet vrijblijvend. Anders gezegd de jeugdtrainer dient aanwezig te zijn. Deze overleggen zijn belangrijk om processen te starten en te bewaken. Via mijn nieuwsbrief zal ik u, in meer en mindere mate,
op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen binnen onze vereniging. Er naar vragen mag uiteraard altijd!

Kortoverzicht van onze jeugdtrainers;
Bovenbouw jeugdtrainers
JO19-01 Luke Ooteman
JO17-01 Sven Oortman en Janco Ooteman
JO17-02 Jaimey Smidt en Wesley van de Veen

Middenbouw jeugdtrainers
JO15-01 Ayman Abdel Alim en Leon Regtop
JO15-02 Janco Ooteman, Jaimey Smidt en Wesley van der Veen
JO13-01 Thomas Zijlstra en Jeremias Letwory
JO13-02 Thijs Zuiderveld en Roan Wijnholds
JO13-03 Pascal Mollink
MO13-01 Harry Boddema

Onderbouw jeugdtrainers team
– Pascal Mollink
– Luke Ooteman
– Raymond Middel
– Mark Krist
– Tom Doesburg
– Ayham Riman
– Johan Holwerda
– René Westerveen
– Bas Kloosterhuis
– Bas van de Kant

Harold Wekema blijft op de vrijdagmiddag als jeugdtrainer verbonden aan onze vereniging. Op de vrijdagmiddag zal o.l.v. Harold extra trainingen worden geven. Naast onze mooie groep aan jeugdtrainers zijn we erin geslaagd om de jeugdcoördinatoren van vorig jaar te behouden. De jeugdcoördinatoren samen met mij werken vanaf volgend seizoen geheel autonoom.

In de praktijk houdt dat in dat we u adequater antwoord gaan geven.

1- U stelt uw vraag aan één van de jeugdcoördinatoren,
2- De jeugdcoördinator brengt uw vraag in tijdens één van onze geplande maandelijkse jeugdcoördinatoren overleggen
3- En daarna zal er al antwoord geven worden zodat u weet waar u aan toe bent. Meer duidelijkheid, structuur en rust.

Jeugdcoördinatoren zijn;
Bovenbouw en Middenbouw:  Barbara Kroeze en Henri Boer

Onderbouw: Anna Werker en Bram Bevers

Voor contact met één van onze jeugd coördinatoren kunt u mailen naar coordinatoren@achilles1894.nl

Een hele fijne zomervakantie gewenst,

Sander van de Lustgraaf
Hoofdopleidingen Achilles 1894

NB voor contact graag mailen naar ho@achilles1894.nl

0
X