Agenda Algemene leden vergadering Achilles 1894

20 juni  2022 aanvang : 19.30 uur

 

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. In Memoriam :
 4. Jubilaris : E. Merks – 50 jaar lid
 5. Mededelingen , ingekomen stukken
  1. Van de Voorzitter
  2. Technische zaken
  3. Interne zaken
  4. Statuten wijziging
 6. Notulen ALV 14 juni 2021
 7. Financiën :
  1. Definitieve jaarrekening 2020-2021
  2. Verslag kascommissie 2020-2021
  3. Voorlopige jaarrekening 2021-2022
  4. Begroting 2021/2022

 

 1. Bestuur mededeling

*  Vacatures : Voorzitter en penningmeester ( Kandidaten kunnen zich 48 uur van te voren aanmelden via : secretaris@achilles1894.nl

9) Rondvraag

0
X