Maandag 20 juni 2022 ALV Achilles 1894. Aanvang : 19.30 uur .

De verschillende bescheiden ( agenda 2022 en notulen 2021 ) kunnen via het secretariaat worden opgevraagd via secretaris@achilles1894.nl

0
X