Voor alle leden en oud-leden van Achilles 1894 van 50 jaar en ouder.

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Seniorendag van Achilles 1894, die dit jaar op zondag 15 mei 2022 in ons clubhuis aan de Martin Luther Kingweg wordt gehouden.

Deze keer is, voor het eerst in de historie, gekozen voor een zondag in verband met allerlei andere activiteiten. Ook nieuw is dat we deze editie ook graag opgave zien van dames van 50 jaar en ouder, die zich als lid of vrijwilliger hebben ingezet voor Achilles 1894.
We beginnen weer na de middag en sluiten af met een warm buffet. Er is natuurlijk volop tijd om bij te praten en vanzelfsprekend zorgen we ook voor een leuk programma. Ook deze editie hebben we weer een hoofdgast gevonden die al langer op ons “lijstje” staat. We zijn verheugd met de komst van Jan Piet Bosma die nauwelijks introductie nodig heeft. Na de pauze zullen we u net als de vorige keer vermaken met de bekende pub quiz onder leiding van René Boer- Rookhuizen.

Opgave geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dus, betalen is opgeven!
Leden die de afgelopen drie jaar zijn aangeschreven en niet hebben gereageerd, worden niet opnieuw aangeschreven. Mochten zij alsnog willen deelnemen (bijvoorbeeld wakker geschud door enthousiaste verhalen van anderen), dan worden zij verzocht contact op te nemen met Jan Dammer of Rikus Bartelds.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

• 14:00-14:15 Opening
• 14:15-15:00 Jan Piet Bosma
• 15:00-15:30 Pauze
• 15:30-16:15 Pub quiz
• 16:15-19:00 Bijpraten, eten en nazit

Als U half april nog geen uitnodiging heeft gekregen dan kunt u zich ook aanmelden vóór 8 mei achilles.seniorendag@gmail.com

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van € 25,00 onder vermelding van Seniorendag 2022, vóór 8 mei te storten op:
Rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.
Voor dit bedrag krijgt u naast het mooie programma, koffie en cake, twee consumptiemuntjes en een goede maaltijd.

Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en oud-leden zich hebben aangemeld.

Wij hopen U op zondag 15 mei a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren,

Rikus Bartelds Henk Regtop Robert Kuiper
Jan Dammer Wim Timmer

0
X