Al een aantal weken zijn onze jeugdteams weer volop aan het trainen. Met veel plezier en inzet trainen de spelers en speelsters onder leiding van onze bevlogen jeugdtrainers.

In deze korte periode zijn er al weer een aantal belangrijke stappen gezet om het voor ieder kind op zijn/haar niveau zo plezier en uitdagend mogelijk te maken.

Positieve ontwikkelingen zijn:

 • communicatielijn richting de juiste persoon in de jeugdopleiding is sterk verbeterd door het
  functioneren van onze coördinatoren.
 • mogelijkheid tot 3 keer trainen voor al onze jeugdleden vanaf Onder 9 op verschillende ondergronden.
 • aanbieden van 30 minuten grondvormen van bewegen voor onze O11 en jonger voor reguliere training
  aan.
 • aanbod/werkwijze interne keepersschool Achilles 1894.
 • gebruik jaarplanner in de gehele jeugdopleiding.
 • onze jeugdtrainers, waarvan een aantal al meerdere seizoenen actief zijn binnen de vereniging, maken stappen in hun eigen ontwikkeling, waardoor de kwaliteit van de trainingen omhoog gaan.
 • groei in bereidwilligheid ouders om hun steentje bij te dragen in een verenigingsfunctie.
 • vaste trainers op onze instroomgroep “de kabouters.”
 • onze trainers hebben de beschikking over een kledingpakket, waardoor het voor iedereen duidelijk
  zichtbaar is wie de trainers zijn.
 • nieuwe trainingsballen voor een aantal jeugdcategorieën, waarin duidelijk onderscheid is gemaakt wie
  met welke bal (maat, kleur, gewicht) traint.

Gemaakte keuzes:

 • O17-2 spelers herverdeeld over O19-3 en O15-2 en O15-3. Dit besluit is genomen omdat er, zoals wel
  vaker gebeurt, na publicatie spelers zich zonder reden zomaar afmelden. Uiteindelijk na gesprekken met
  de betreffende spelers uit O17-2 keuzes gemaakt waarin iedereen zich prettig bij voelt en zonder afbreuk
  te doen aan hun eigen ambities als speler. Hierdoor zijn er 3 “vollere”teams ontstaan, waarin het voor
  zowel de trainingen als wedstrijden veel leuker en uitdagender wordt voor iedereen.
 • talentvolle spelers die zich laten zien in de O19/O17 1 keer in de week “vast” laten mee trainen met de 1e
  selectie.

Aandachtspunten:

 • in de komende periode wordt er bepaald wat de 2 reguliere trainingsdagen zijn voor het team en
  welke training extra is voor de spelers en speelsters die dit graag willen. Er zijn natuurlijk ook spelers en
  speelsters die 2 keer trainen in de week prima vinden. Dan is het belangrijk om deze 2 dagen te bepalen,
  omdat je anders op 3 dagen incomplete team hebt.
 • nog betere afstemming op welke dagen bepaalde teams in de Onderbouw met elkaar samen trainen of
  juist apart van elkaar. De keuze wordt vooral bepaald op basis van plezier, uitdaging en ontwikkeling
  (groei) voor elk team.
 • opleiden van verenigingsscheidsrechters verenigingsbreed.
 • jeugddoelen vervangen/herstellen (actie loopt inmiddels).

Tot slot. Loop je als ouder/verzorger tegen bepaalde zaken aan, heb je eventuele tips of ideeën over het beleid en de kwaliteit van onze opleiding , wil je je inzetten in de jeugdopleiding, neem dan contact op met de betreffende coördinatoren via: coördinatoren@achilles1894.

0
X