Vanuit het bestuur bestaat de wens om zoveel mogelijk activiteiten niet op de bestuurstafel te bespreken, maar om daar commissies een eigen verantwoordelijkheid in te geven. Het beheer van de accommodatie valt binnen het bestuur onder het bestuurslid met de portefeuille “interne zaken” en is opgesplitst in de binnen- (het gebouw) en de buiten accommodatie (het sportpark). Naast het dagelijks onderhoud dat door Berend Blomsma en de Gemeente Assen wordt gedaan, werden tot op heden de coördinerende taken binnen opgepakt door John Hilarius en buiten door Theo Migchelsen en Ard van den Hoog.

We zijn als bestuur erg blij dat we Rudi Smit bereid hebben gevonden om met onmiddellijke ingang de coördinerende taken voor de buiten accommodatie op zich te nemen. Dit houdt in dat hij zich in deze rol vooral gaat bezighouden met accommodatiebeheer in de ruimste zin van het woord, zoals o.a. voorstellen en coördineren van verbeteringen aan het sportpark, contacten met de Gemeente Assen, veldbeheer, maai- en sproeibeleid, het consulschap en dergelijke.

Rudi is geen onbekende binnen Achilles 1894. Hij heeft een ruime staat van dienst als speler, bestuurslid, elftalbegeleider, wedstrijdsecretaris en is lid van diverse commissies geweest. Ook de huidige portefeuille heeft hij reeds eerder onder zijn verantwoording gehad.

Wij zijn zoals gezegd blij met het feit dat hij deze tijdrovende taak op zich wil nemen en wensen hem veel succes toe.

Bestuur Achilles 1894

 

NB: Het betreft hier alleen de buitenaccommodatie. John Hilarius blijft verantwoordelijk voor het gebouw.

0
X