In de bijlage het trainingsrooster voor het seizoen 2021 -2022. Het gepubliceerde rooster is de eerste versie. Dit rooster gaat in week 34 (vanaf maandag 23 augustus). Er kunnen nog wijzigingen plaats vinden door andere school- en of werkroosters trainers. Dan volgt er een update via de gebruikelijke informatiekanalen.

Wanneer spelers en/of ouders info (ziekte, school, anders) willen doorgeven m.b.t. trainingen dan kan dit in eerste instantie via de trainer die vermeld staat op het “nieuwe” trainingsrooster. Voor belangrijke zaken kan gewoon contact op worden genomen met de betreffende coördinator.

Er volgt z.s.m. een overzicht met teamleiders en coördinatoren voor het komende seizoen. Ook dit zal via de informatiekanalen worden gepubliceerd.

Wetenswaardigheden

  • Alle jeugdteams zijn ingeschreven voor de bekercompetitie. Helaas is de beker er niet meer voor de onderbouw en daarom starten zij direct met de competitie, die is onderverdeeld in 4 fasen gedurende het seizoen.
  • Alle spelers en speelsters vanaf O9 kunnen 3 keer in de week trainen!
  • Trainingen in een leeftijdscategorie worden zoveel als mogelijk gedaan door dezelfde trainers. Hierdoor krijgt iedere speler of speelster dezelfde trainingsmethodiek, dezelfde instructies en kan iedereen 3 keer trainingen.
  • Volgend seizoen spreken we over bovenbouw, middenbouw en onderbouw teams. Dit zijn voor de bovenbouw O19 en (M)O17, voor de middenbouw O15 en O13 en voor de onderbouw O11 en jonger. Het streven is om per blok 2 coördinatoren aan te stellen die het aanspreekpunt worden voor trainers, teamleiding, ouders/verzorgers, spelers en speelsters en nieuwe leden.
  • Er wordt gewerkt met een jaarplanning voor bovenbouw, middenbouw en onderbouw. Deze planningen zijn reeds gemaakt en worden binnenkort ook gepubliceerd zodat iedereen onze werkwijze kan inzien en bekijken.
  • Bryan Davies wordt de keeperscoördinator en zal alle jeugdkeepers met zijn trainers gaan trainen op een professionele wijze. Hierin krijgt hij ondersteuning van Mario Putzolu.
  • Elke laatste week van de maand vindt er in de boven- en middenbouw een kruisbestuiving met trainers plaats. Dit betekend dat bijvoorbeeld de trainer van O19-1 een training geeft aan O15-2.
  • In de onderbouw wordt er op de woensdag voorafgaande aan de reguliere training een specifieke training gegeven om het eenzijdig bewegen tegen te gaan met de schijf van 10 als rode draad. Dit concept bestaat uit 10 grondvormen die gezamenlijk belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling voor alle niveaus en alle leeftijden.

Deze grondvormen worden zoveel mogelijk gecombineerd met een voetbal en zijn niet intensief. In de praktijk kan een kind die bijvoorbeeld van 16.15 tot 17.15 uur voetbaltraining   heeft van 15.45 tot 16.15 uur starten bij de training van de grondvormen van bewegen. Dit is overigens niet verplicht.

  • Trainingen worden komend seizoen op verschillende ondergronden aangeboden. Gras, kunstgras, stenen (straat) en zand als ondergrond komen allemaal aan bod. Tevens willen wij alle teams de mogelijkheid bieden 1 of meerdere malen in de zaal actief te zijn gedurende de winterperiode.
  • Alle ballenkarren en materiaalkasten zijn opnieuw ingericht. Alle teams hebben de beschikking over voldoende ballen, hesjes en dopjes voor trainingen en eventueel wedstrijden. Een aantal categorieën heeft de beschikking over één kleur bal om visueel ballen ook te kunnen onderscheiden. Maar ook dat vooral in de jongste leeftijdsgroepen met de juiste balmaat en gewicht wordt getraind.

Klik hier om de het trainingsrooster voor teams te bekijken.

0
X