Binnenkort (voor de zomervakantie) wordt het trainingsrooster gepubliceerd voor het seizoen 2021  – 2022.

Het gepubliceerde rooster is dan de 1e versie. Dit rooster gaat na de zomervakantie in. Er kunnen nog wijzigingen plaats vinden door andere school- en of werkroosters trainers. Dan volgt er een update via de gebruikelijke informatiekanalen.

Wanneer spelers en/of ouders info (ziekte, school, anders) willen doorgeven m.b.t. trainingen dan kan dit in eerste instantie via de trainer die vermeld staat op het “nieuwe” trainingsrooster. Voor belangrijke zaken kan gewoon contact op worden genomen met de betreffende coördinator.

Er volgt z.s.m. een overzicht met teamleiders en coördinatoren voor het komende seizoen. Ook dit zal via de informatiekanalen worden gepubliceerd.

Hieronder volgen nog een aantal aanvullende mededelingen.

 • De trainingen gaan door tot vrijdag 2 juli.

Voorbereiding nieuwe seizoen

 • Selectieteams (O19-1, O17-1 en O17-2, O15-1 en O15-2, O13-1 en O13-2 (kunnen) starten in week 32 (maandag 9 t/m zaterdag 14 augustus)  en hanteren een eigen schema in de voorbereiding voor het seizoen 2021-2022 en zijn zelf verantwoordelijk voor communicatie richting ouders/spelers/speelsters.
 • De jeugdteams in de onderbouw (O11-O10-O9-O8-O7) starten in week 34 (maandag 23 t/m zaterdag 28 augustus) wanneer de basisscholen weer beginnen. Trainers die een week eerder willen starten met trainen contact opnemen met de HJO (06-55818568). Dit is in principe geen probleem.

Wetenswaardigheden

 • Alle jeugdteams zijn ingeschreven voor de bekercompetitie.
 • Alle spelers en speelsters vanaf O9 kunnen 3 keer in de week trainen!
 • Trainingen in een leeftijdscategorie worden zoveel als mogelijk gedaan door dezelfde trainers. Hierdoor krijgt iedere speler of speelster dezelfde trainingsmethodiek, dezelfde instructies en kan iedereen 3 keer trainingen.
 • Volgend seizoen spreken we over bovenbouw, middenbouw en onderbouw teams. Dit zijn voor de bovenbouw O19 en (M)O17, voor de middenbouw O15 en O13 en voor de onderbouw O11 en jonger. Het streven is om per blok 2 coördinatoren aan te stellen die het aanspreekpunt worden voor trainers, teamleiding, ouders/verzorgers, spelers en speelsters en nieuwe leden.
 • Bryan Davies wordt de keeperscoördinator en zal alle jeugdkeepers met zijn trainers gaan trainen op een professionele wijze.
 • Elke laatste week van de maand vindt er in de boven- en middenbouw een kruisbestuiving met trainers plaats. Dit betekend dat bijvoorbeeld de trainer van O19-1 een training geeft aan O15-2.
 • In de onderbouw wordt er op de woensdag voorafgaande aan de reguliere training een specifieke training gegeven om het eenzijdig bewegen tegen te gaan met de schijf van 10 als rode draad. Dit concept bestaat uit 10 grondvormen die gezamenlijk belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling voor alle niveaus en alle leeftijden.

De 10 grondvormen van bewegen zijn:
01. Balanceren en vallen
02. Stoeien en vechten
03. Gaan en lopen
04. Springen en landen
05. Rollen, duikelen en draaien
06. Gooien, vangen, slaan en mikken
07. Trappen, schieten en mikken
08. Klimmen en klauteren
09. Zwaaien en slingeren
10. Bewegen op- en maken van muziek

Deze grondvormen worden zoveel mogelijk gecombineerd met een voetbal en zijn niet intensief. In de praktijk kan een kind die bijvoorbeeld van 16.00 – 17.00 voetbaltraining heeft van 15.30 tot 16.00 uur starten bij de training van de grondvormen van bewegen. Dit is overigens niet verplicht.

 • Trainingen worden komend seizoen op verschillende ondergronden aangeboden. Gras, kunstgras, stenen (straat) en zand als ondergrond komen allemaal aan bod. Tevens willen wij alle teams de mogelijkheid bieden 1 of meerdere malen in de zaal actief te zijn gedurende de winterperiode.
0
X