Beste spelers, speelsters en ouders. De afgelopen maanden is er door trainers, HJO, TC en anderen intensief gewerkt aan de teamindelingen voor het seizoen 2021-2022. De teamindeling is voorlopig. Voor nieuwe aanmeldingen of afmeldingen kan de indeling nog veranderen.

Dit is vaak een spannend moment voor de kinderen en ouders. De teamindelingen bepalen namelijk met welke medespelers jullie zoon/dochter zal gaan spelen, wie de trainer zal worden en op welk niveau zij komend seizoen zullen spelen. Dat kan soms voelen als iets dat heel definitief is. Ook zal iedereen de teamindelingen anders ervaren. Voor de een is het vooral belangrijk om met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen voetballen, terwijl de ander ambitieus is en het maximale uit zichzelf/haarzelf wil halen. Voor iedereen heeft de teamindeling een andere lading.

Wij begrijpen dat de teamindelingen belangrijk zijn, voor jullie en voor jullie kind(eren). Daarom gaan wij hier zorgvuldig mee om en hebben wij gedurende het hele seizoen contact met trainers en teamleiders om tot een zo goed mogelijke indeling te komen, waarbij iedereen met plezier kan voetballen op zijn/haar eigen niveau.

Het is echter onvermijdelijk dat sommige kinderen teleurgesteld zullen zijn. Sommige zullen niet bij een vriend of vriendin ingedeeld zijn en andere spelers hadden misschien gehoopt op een selectieteam, maar zijn in een ander team geplaatst.

Wij willen benadrukken dat de teamindelingen niets zeggen over de potentie van spelers en speelsters op de lange termijn. De teamindelingen zijn alleen een weergave van onze inschatting van hun niveau op dit moment. Binnen de opleiding zijn er veel voor voorbeelden van kinderen die vanuit “lagere” wedstrijdteams de stap hebben gemaakt naar de selectieteams en uiteindelijk het 1e elftal of nog hoger. Ook in het nieuwe seizoen zijn er veel spelers en speelsters die deze stap zetten.

Toch zullen er spelers, speelsters en ouders teleurgesteld zijn en beseffen wij dat we niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen. Besef dan dat de indeling een weergave is van het huidige niveau en dat wij kritisch kijken en bedenken in welk team de speler of speelster het meest tot zijn/haar recht komt en zichzelf het beste kan ontwikkelen. Laat vooral je voeten spreken als je teleurgesteld bent en laat komend seizoen zien dat je de intentie hebt in een ander team te spelen als dat is wat je wilt.

En hierin willen de trainers je helpen. Wat onze vereniging uniek maakt is dat alle spelers en speelsters vanaf Onder 9 drie keer in de week kunnen trainen. Dit proberen wij te doen onder leiding van trainers die ook de hoogste teams in een categorie trainen. Op deze manier krijgt elke speler en speelster gelijke kansen onder gelijke trainingsvoorwaarden.

We zijn zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het gebeuren dat er bijvoorbeeld een speler of speelster ontbreekt in de lijst, of een afmelding nog niet is verwerkt en een speler of speelster daarmee onterecht wel ingedeeld, of een andere ‘misser’. Valt je zoiets op, laat het ons vooral spoedig weten!

Aankomende week (vanaf 2 juni) zullen wij ook al gaan trainen in de nieuwe teamsamenstellingen. Zorg dat je tijdig op het veld aanwezig bent! De trainingstijden staan vermeld bij de teamindelingen. Dit rooster geld tot vrijdag 2 juli. Het nieuwe rooster wordt geplaatst in de laatste week voor de schoolvakantie met alle relevante informatie, zoals trainers en trainingstijden.

Maandag 7 juni zal er een “inloopspreekuur” zijn van 18:15-19:15 uur voor vragen n.a.v. deze indelingen. U kunt dan gewoon langskomen bij Achilles (HB-kamer), met inachtneming van de voorwaarden/maatregelen m.b.t. Corona. De TCJ is dan aanwezig om jullie vragen te beantwoorden.

Vriendelijk doch dringend is ons verzoek om niet zelf verschillende mensen te gaan benaderen of in de teamapp (wat in het verleden vaak gebeurde) een oordeel te vellen. Mochten er na het lezen van deze informatie, of na het zien van de indelingen, vragen zijn of behoefte aan een gesprek, dan kunt u zich bij mij melden. Ik zal er voor zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Klik hier om de teamindelingen voor de onderbouw te downloaden.

Met sportieve groet, mede namens de TCJ

Harold Wekema HJO Achilles 1894 (harold.wekema@achilles1894.nl)

0
X