Beste Achillianen,

Zo aan het eind van het jaar is het altijd een mooi moment om terug te kijken. We hebben gekke maanden achter de rug. Na de eerste lockdown in maart, het een tijd niet kunnen voetballen, vervolgens toch nog de promotie naar de tweede klasse, hoopten we dat we na een goede start begin van het seizoen dit zo lang mogelijk voort te kunnen zetten. Helaas zat het er half oktober alweer op. De jeugd mocht gelukkig door blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Elke zaterdag zijn er onderlinge wedstrijden, toernooien en trainingen en andere leuke evenementen georganiseerd onder leiding van Harold Wekema, de trainers, leiders en coördinatoren.  Een groot compliment aan allen die het mogelijk hebben gemaakt dat de jeugd zoveel heeft kunnen blijven voetballen. Als bestuur zijn wij heel trots op al deze vrijwilligers!

Voor de senioren gold helaas dat het voetbal helemaal stopte. De KNVB stond in beginsel nog toe om in groepjes van vier en later in groepjes van twee te trainen en met name de eerste selectie heeft hier zo goed en kwaad als het ging, gebruik van gemaakt. In de praktijk is het echter lastig gebleken om dan een gevarieerde oefenstof aan te bieden en iedereen gemotiveerd te houden, maar het is momenteel helaas even niet anders. Voor de overige senioren en dames geldt dat we ze al een tijdje moeten missen op ons complex. We kunnen alleen maar hopen dat we zo snel mogelijk weer aan voetballen toekomen. Hoe de competities er vervolgens uit gaan zien, is dan nog maar ten zeerste de vraag…….

Het is dus een onzekere tijd en dat geldt ook voor Achilles 1894. We missen de kantine-inkomsten al maanden en dat dit een belangrijke bron van inkomsten voor de club is, behoeft geen nadere toelichting. Daar waar we enerzijds inkomsten moeten missen, gaan de kosten anderzijds helaas wel door. Gelukkig zijn er een aantal mogelijkheden vanuit de overheid gecreëerd om clubs financieel te ondersteunen. Daarnaast zijn er door de activiteitencommissie diverse initiatieven ontstaan, die financieel ook weer het nodige bijdragen. Zo waren er o.a. de grote clubactie, de zeer succesvolle quarantaine bingo, de ballenactie, de Rabobank clubactie, de rollade-actie en momenteel loopt er nog een oliebollenactie. Al met al kunnen we stellen dat we met vereende krachten in staat zijn om de crisis het hoofd te bieden. Als club kunnen we nog steeds aan onze financiële verplichtingen te voldoen. En dat is best bijzonder in deze tijd…….

Op 25 augustus jl. heeft de laatste ALV plaatsgevonden. Mede door de tweede lockdown die momenteel met al haar beperkende maatregelen van kracht is, hebben wij als bestuur moeten besluiten om de ALV die voor 19 januari 2021 gepland staat, voor onbepaalde tijd op te schorten. Zodra er wat meer duidelijkheid is over het vervolg van de Corona crisis, zullen we een nieuwe datum vaststellen en deze op de gebruikelijke wijze communiceren.

Rest mij een ieder hartelijk te bedanken voor de inzet, in welke vorm dan ook, voor Achilles 1894 dit jaar. Ik wens jullie namens het bestuur mooie feestdagen en alvast een gelukkig en bovenal gezond 2021.

Er zit, qua activiteiten best een hoop in het vat voor het komende jaar. Laten we hopen op een mooi 2021 waarin we elkaar in goede gezondheid weer vaker kunnen zien en met elkaar op de club kunnen genieten van het mooie spelletje dat ons bindt.

Hartelijk groet, namens het bestuur,

Peter de Jong

0
X