Bestuur mededeling

“Geen deelname aan Rondjevoorjeclub”

Beste Achillianen, ouder(s), sponsoren,

Zoals verschillende van jullie wellicht hebben kunnen vernemen via Social Media of mail is er op dit moment een actie aan de gang met de titel :”Rondje voor de club “, waarin een ieder een storting kan doen middels een bijdrage aan de club. Sommigen van jullie hebben dit misschien al gedaan , want dit hebben we met een tussenstand van de stand van zaken kunnen zien.
Daar dit echter een actie is , waarin Achilles van tevoren niet in gekend is en dit eigenlijk een wilde actie betreft die geïnitieerd is door Clubplan Nederland, heeft het bestuur van Achilles besloten geen verdere medewerking te verlenen aan deze actie.
In goed overleg met Clubplan is afgesproken dat degenen die gedoneerd hebben, op korte termijn het geld rechtstreeks op hun rekening retour gestort krijgen.

Alle acties die Achilles doet worden eerst officieel door het bestuur geaccordeerd en zullen middels publicatie op de website kenbaar worden gemaakt.

Bestuur Achilles 1894

0
X