Beste Achillianen ,

Op dinsdag 25 augustus vindt de uitgestelde ALV ( juni 2020) i.v.m. het Corona virus plaats. Aanvang : 19.30 uur.

Daar de overheid de corona regels wat verder heeft versoepeld betreffende vergader bijeenkomsten , waarbij meerdere personen aanwezig mogen zijn heeft het bestuur besloten deze vergadering fysiek door te laten gaan. Echter we zijn wel aan een aantal regels gebonden, zo zal de 1.5 m regel in acht moeten worden genomen , waardoor maximaal 75 personen deze vergadering kunnen bezoeken. Tevens vragen wij aan de leden die deze vergadering willen bezoeken zich van te voren op te geven middels de mail en deze te sturen aan de secretaris : secretaris@achilles1894.nl onder vermelding van de naam en telefoonnummer. Tevens zal vooraf aan de vergadering een vragenlijst moeten worden ingevuld die leidend is volgens het Corona protocol.

Via de website zal de agenda kenbaar worden gemaakt, de notulen van 28 januari 2020 zullen vanaf 17 augustus 2020 , achter de bar , in de kantine , ter inzage liggen, tevens zal daar ook ter inzage liggen een ingekomen stuk vanuit het bestuur : Voorstel nieuwe structuur Achilles 1894. Mocht men de notulen en het ingekomen stuk digitaal willen ontvangen dan kan men dit aangeven middels het mail adres van de secretaris. Alle vergader stukken zullen genummerd aan de bezoekende leden worden verstrekt .

Op dit moment kent het bestuur van Achilles een voorzitter a.i. en een penningmeester a.i. en is het bestuur op zoek naar geschikte kandidaten om deze portefeuilles in te gaan vullen, mochten er kandidaten zijn die voor deze functies beschikbaar zijn dan kan men zich melden bij de secretaris middels de mail : secretaris@achilles1894.nl , onder vermelding voor welke functie men zich kandidaat stelt.
Daarnaast kent het bestuur nog 2 vacatures ; te weten wedstrijdsecretaris senioren en dames en wedstrijdsecretaris jeugd , deze laatste functie behoeft zeer zeker aandacht daar de competitie voor de jeugd medio september plaats zal gaan vinden. Zijn er leden die deze vacatures zouden willen invullen dan hoort het bestuur dit graag en kan men een mail sturen naar de secretaris.

Bestuur Achilles 1894

0
X