Beste leden,

Het bestuur van Achilles 1894 heeft besloten de ALV van 2020 die normaliter in juni zou plaats vinden te verplaatsen naar 25 augustus

2020 , dit alles in verband met de beperkingen middels het Corona protocol , die door de overheid zijn opgelegd en waarbij het bestuur niet in de gelegenheid is om met meer dan 30 personen een vergadering te beleggen. Een digitale ALV beleggen verdient niet de voorkeur van het bestuur , vandaar het besluit om deze te verplaatsen naar 25 augustus 2020.In principe zal naar 1 juli een versoepeling plaats vinden t.a.v.

de regelgeving om in grotere groepen bijeen te komen, max. 100 personen en waarbij de kantine ook weer open gesteld mag worden. Echter begin juli 2020  starten ook de vakanties in Noord- Nederland , een reden te meer om de ALV te verplaatsen.Wellicht dat er nog meer versoepelingen gaan plaats vinden per 1 augustus , echter daar kunnen we nu nog niets over mededelen. De verschillende bescheiden die ter vergadering aan de orde komen worden twee weken van te voren ter inzage gelegd of kunnen middels het secretariaat digitaal worden opgevraagd.

Bestuur Achilles 1894

0
X