Update van het bestuur.

Beste leden, ouders, sponsoren, vrijwilligers, trainers, begeleiders en verder iedereen die de voetbalvereniging Achilles 1894 een warm hart toedraagt. Het is een bijzondere tijd met vele onzekerheden. Allen hebben we vragen zoals: “kan de gezondheidszorg het nog aan, worden we ziek, wat gebeurt er met mijn baan, met mijn bedrijf, wanneer kan ik weer naar school en weer voetballen, hoe lang moet ik nog thuisblijven?“ Als bestuurders hebben we ook deze vragen. Graag geven wij jullie met enige regelmaat een update over de bestuurszaken.

Financiën:

Achilles 1894 wordt door de Corona crisis net als vele andere verenigingen in Assen geraakt. Zowel financieel als het werkelijke doel van de vereniging. Samen voetballen en voetballen beleven! Onderstaand een opsomming van zaken vanuit de financiële portefeuille:

  • Onze schuld is met een derde afgenomen. De vereniging startte dit seizoen met een rugzak, een schuld uit het verleden. Met enige trots kunnen wij u melden dat deze schuld inmiddels met een derde is teruggelopen.
  • De vrijwilligersvergoedingen zijn stopgezet. De maand maart hebben wij de vrijwilligersvergoedingen gecontinueerd. Helaas hebben wij door het besluit van de KNVB, geen amateurvoetbal meer dit seizoen, het besluit moeten nemen om de vrijwilligersvergoedingen vanaf april tot einde seizoen stop te zetten.
  • We hebben bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een aanvraag “Tegemoetkoming schade COVID-19” ingediend.
  • Bij het UWV hebben we een aanvraag ingediend voor een “De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)”. Bij toekenning ontvangen we een gedeeltelijke tegemoetkoming in onze personeelskosten.
  • De KNVB voert de twee resterende incasso’s van april en mei niet uit. Daarbij geven ze een restitutie op de wedstrijdgelden. De bijdrage van deze maatregel is nog ongewis.
  • Verder voeren we gesprekken met de gemeente en andere partijen over de huur van de velden, de accommodatie en de kantine.

 

Korting op de contributie

Omdat het voetballen bij Achilles 1894 de afgelopen en komende weken niet door kan gaan is er de mogelijkheid om een teruggave te vragen van 50% van de contributie over de periode april tot en met juni 2020. We doen hierbij een morele oproep aan u om daarbij uit te gaan van het solidariteitsprincipe. Dat wil zeggen dat we een beroep doen op het verenigingsgevoel, het vertrouwen en de kracht van Achilles 1894 en de korting willen in zetten voor de leden die het echt nodig hebben. Een groot deel van de vaste kosten lopen ondertussen immers ook gewoon door en de inkomsten dalen. Wilt u gebruik maken van de korting, stuur dan voor 1 juni een mail met uw gegevens (Naam en banknummer) naar penningmeester@achilles1894.nl Na 1 juni zal de korting worden teruggestort op uw rekening.

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kan helpen!

Als door het Coronavirus of een andere oorzaak het geld ontbreekt waardoor kinderen of jongeren geen lid kunnen blijven of worden van een sport-, muziek of dansvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie betalen. Natuurlijk ligt alles nog stil maar als de aanvraag nu gedaan wordt, kunnen kinderen en jongeren direct meedoen of blijven meedoen zodra er weer gesport, gedanst of muziek gemaakt mag worden.

 

Aanmelden kan via https://kindsupportdrenthe.nl/

Vragen bij voorkeur via e – mail gerda.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl of op dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur via telefoon 085 086 28 66.

0
X