Beste Achillianen,

Het is een heel bijzondere tijd waarin wij op dit moment leven. Namens het bestuur van Achilles 1894 spreken we de wens uit , dat iedereen die bij onze vereniging betrokken is in goede gezondheid verkeert. Natuurlijk geldt dat ook voor jullie familie, vrienden en collegae. Zorg in ieder geval goed voor elkaar, niet alleen de komende weken, maar misschien ook de komende maanden.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur, waarin we in januari 2020 tijdens de ALV een duidelijk beeld hebben verkregen hoe de vereniging erbij staat is het nieuwe bestuur aan de slag gegaan. Verschillende zaken zijn en worden opgepakt met als doel dat we straks weer over het voetbal kunnen praten en hopelijk vooruit kunnen kijken dat onze vereniging weer gezond wordt.

Als bestuur doen we ons stinkende best en zijn we ons er terdege van bewust dat in de huidige situatie, de corona crisis, er veel onzekerheid heerst hoe alles zal verlopen. Niet alleen op het sportieve vlak , komen we nog aan trainen / voetballen toe? Zullen de competities nog uitgespeeld worden? Zullen verschillende evenementen nog doorgaan/ ingehaald worden, helaas is het EK-19 niet doorgegaan, ook andere zaken zijn gecanceld. Allemaal vragen waar we de komende tijd vanuit de KNVB meer duidelijkheid verwachten.

Dinsdag, 31 maart, heeft het kabinet een update van de (nieuwe) maatregelen gegeven. De bestaande maatregelen worden verlengd tot 28 april, en de vergunning plichtige evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden, geen profvoetbal tot 1 juni 2020 dus. De club Achilles zal in ieder geval ook tot 28 april gesloten zijn, daarbij ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de bal bij de vereniging Achilles 1894 tot 1 juni tevens niet zal rollen. Intussen hebben we vanuit de KNVB nieuwe informatie verkregen en waarin is medegedeeld dat het amateur seizoen 2019-2020 erop zit. Via de site verwijzen wij naar het officiële statement van de KNVB.

Duidelijk is dat ook Achilles 1894, financieel wordt getroffen door deze Corona crisis.  We zijn echter blij dat we reeds een koers hadden ingezet naar financiële controle, waardoor we ondanks onze rugzak, met enige creativiteit de rekeningen kunnen blijven betalen. Wel moeten we alle zeilen bijzetten, maatregelen nemen, en gebruik maken van de regelingen die de regering, ook voetbalverenigingen aanbiedt.  Over de specifieke maatregelen die we noodzakelijker wijs moeten nemen, zullen wij op korte termijn berichten.

In tijden als deze merk je pas welke sociale functie je vervult als voetbalclub. Een ieder zit thuis , maar wil graag weer actief zijn o.a. voor de club. Helaas gaat dat niet op dit moment. Tevens denken we ook aan onze sponsoren, die ook in zwaar weer zitten, wij denken ook met hen mee. Want we zijn partners, in goede en slechte tijden.

Rest ons nog een ieder : Blijf gezond! Let goed op elkaar ! te wensen.

 

Bestuur Achillles 1894

Ilja, Peter, John, Theo, Hans en Jan

0
X