Zoals eerder gemeld op deze site zijn van 4 januari 2020 niet alle uitslagen doorgegeven. Ondanks meerdere malen vragen kwamen de uitslagen maar niet binnen. Pas nu, dik twee weken later, komen de uitslagen binnen. Echter voor de voorbereiding van de laatste wedstrijddag kwamen deze uitslagen te laat. Er moest een wedstrijdprogramma voor komende zaterdag opgeleverd worden en die is afgelopen zaterdag gemaakt. Dus uitslagen die voor afgelopen zondag niet binnen waren zijn niet meegenomen.

Het is ook niet mogelijk om deze uitslagen op dit moment nog mee te nemen en te verwerken in het programma voor de laatste speeldag. Dat zou voor verwarring en problemen kunnen zorgen waardoor teams te laat of te vroeg aankomen in de zaal.

We begrijpen dat dit voor teams die hoger hadden verwacht te eindigen vervelend is. Echter de hoofddoelstelling van de Asser Zaalcompetitie is om de team lekker te laten voetballen waarbij het plezier het aller belangrijkste is.

Als organisatie zijn wij afhankelijk van de zaaldienst / leiders om de uitslagen door te geven. Hiervoor is een simpele foto van het wedstrijdformulier mailen naar een e-mailadres voldoende. Helaas is dat op een van de speeldagen mis gegaan en zijn de uitslagen te laat boven water gekomen. We hopen op jullie begrip en rekenen erop dat dit volgend jaar beter zal gaan.

 

0
X