Ten behoeve van de ALV van 28-01-2020 onderwerp BESTUURSVERKIEZING.

Het huidige bestuur van Achilles 1894 heeft de afgelopen maanden met de inzet van vele vrijwilligers en leden de vereniging bestuurd en de bal laten rollen op het veld. Op vele uitdagingen is een oplossing gevonden en een aantal verdienen nog nadere aandacht. Het is een enorme opgave geweest waarbij het bestuur geconstateerd heeft, dat het in het belang van de vereniging, er een aanzienlijke verandering binnen de samenstelling van het bestuur benodigd is.

Daarom heeft het bestuur de afgelopen weken nagedacht over het formeren van een nieuw bestuur. Aftredende bestuursleden zijn: Ronald Keen, Dick Kolhoop, Egbert van den Berg en Andre Bloembergen. Toetredende bestuursleden (ter stemming) zijn: algemene bestuursleden Peter de Jong, John Hilarius en Theo Migchelsen; Secretaris Hans de Vroome en Penningmeester Jan van der Heide. Het bestuur wordt gecompleteerd met zittend bestuurslid, portefeuille Jeugd Ilja van der Heide. Kennisoverdracht en ondersteuning hierin zullen vanzelfsprekend door de huidige interim- en bestuursleden worden gegeven.

Het nieuwe bestuur zal zich gaan buigen over het opzetten van het beleid passend binnen de beschikbare financiën en een bijpassende structuur, voordragen van een nieuw bestuur voor de toekomst en ervoor zorgen dat samen met de vele vrijwilligers en leden, de bal blijft rollen op de velden. Achilles 1894 een vereniging om trots op te zijn!

 

Mvg Jan van der Heide

Achilles 1894

ingekomen-stuk-alv

0
X