28 januari 2020 aanvang 19.30 uur te Stadion Achilles 1894

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3.  Mededelingen
  In memoriam
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen ALV 28 juni 2019
 6. Jubilarissen
 7. Financiën
 8. Benoeming kascommissie
 9. Commerciële zaken
 10. Bestuurssamenstelling
 11. Rondvraag
0
X