Voor de Seniorendag hebben onderstaande mensen zich al aangemeld. Opgeven kan nog steeds via AchillesSeniorendag@gmail.com.

 1. K. Drenth
 2. H. Regtop (Richard)
 3. J. Drent
 4. P. Westerhof
 5. H. Westerhof
 6. H.M. Regtop
 7. J.T.C. Dammer
 8. W. Timmer
 9. J.J. Danker
 10. G.H. vd Pol
 11. H. Bartelds
 12. K. ter Stege
 13. R. Hoving
 14. D. Folkersma
 15. H. Talman
 16. E. Kuipers
 17. D. Vrijs
 18. A.J. Kamstra
 19. P. Woudman
 20. W. Abbingh
 21. W.B. vd. Berg
 22. F. Prakken
 23. J. Rademaker
 24. A. Weide
 25. R. Kuiper
 26. B. Timmer
 27. H.R. Gerding
 28. A. Noorman
 29. J.B. de Vroome
 30. J. Visser
 31. P. de Jong
 32. J.F. Abbingh
 33. G. Jager
 34. H. Knol
 35. C.M. Elzenaar
 36. M.C. Elzenaar
 37. J. Popken
 38. A.A. Bel
 39. J. de Vroome
 40. L. Talman
 41. J. Smallenbroek
 42. J. Gerding
 43. H. Weerman
 44. R.J. de Rooy
 45. M. de Rooy
 46. J. Postema
 47. J. de Vroome
 48. L.R. Smit
 49. H. Fokkema
 50. T.J. van Roeden
 51. G.M. de Roo
 52. C.J. de Munnik
 53. J. v.d. Mei
 54. H. Buissink
 55. E. Knol
 56. L.A.D. Bloemberge
 57. R. ten Brink

Wie volgt?????????

Het programma:

We beginnen weer na de middag en sluiten af met een warm buffet. Er is natuurlijk volop tijd om bij te praten
en vanzelfsprekend zorgen we ook voor een leuk programma. Dat zal zijn in de persoon van Joost Kooistra,
geen onbekende in Assen, die ons mee zal nemen op zijn road to de olympische spelen. Na de pauze zullen we u
hopelijk vermaken met een pub quiz. .

Opgave geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dus, betalen is opgeven!
Leden die de afgelopen drie jaar zijn aangeschreven en niet hebben gereageerd, worden niet opnieuw
aangeschreven. Mochten zij alsnog willen deelnemen (bijvoorbeeld wakker geschud door enthousiaste verhalen
van anderen), dan worden zij verzocht contact op te nemen met Jan Dammer of Rikus Bartelds.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

• 14:00 14:15 Opening
• 14:15 15:00 Joost Kooistra
• 15:00 15:30 Pauze
• 15:30 16:15 Pub quiz
• 16:15 19:00 Bijpraten, eten en nazit

Als U half december nog geen uitnodiging heeft gekregen dan kunt u zich ook aanmelden vóór 10 januari via
Achilles.Seniorendag@gmail.com

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van € 20,00 onder vermelding van Seniorendag 2020, vóór 10 januari te
storten op:
Rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.

Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en
oud-leden zich hebben aangemeld.

Wij hopen U op zaterdag 18 januari a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren,

Rikus Bartelds John de Munnik Robert Kuiper
Jan Dammer Wim Timmer Henk Regtop

P.S., Omdat we in de toekomst,om kosten te besparen, zoveel mogelijk iedereen per mail willen benaderen,
vragen we hen die de uitnodiging nu nog per post ontvangen, bij betaling van het deelnemersgeld bij het
betalingskenmerk tevens hun E-mail adres te vermelden. De volgende keer kunnen we ook hen dan per mail
bereiken. Het bespaart natuurlijk niet alleen kosten, bijkomend voordeel is dat het voor ons ook een stukje
gemakkelijker wordt.

0
X