Assen, november 2019

Onderwerp: Seniorendag 2020 Achilles 1894

Voor alle leden en oud-leden van Achilles 1894 van 50 jaar en ouder.

Hierbij nodigen wij U uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Seniorendag van Achilles 1894, die dit jaar op
zaterdag 18 januari 2020 in ons clubhuis aan de Martin Luther Kingweg wordt gehouden.

Vanwege het succes van de vorige editie, wederom op zaterdag.

We beginnen weer na de middag en sluiten af met een warm buffet. Er is natuurlijk volop tijd om bij te praten
en vanzelfsprekend zorgen we ook voor een leuk programma. Dat zal zijn in de persoon van Joost Kooistra,
geen onbekende in Assen, die ons mee zal nemen op zijn road to de olympische spelen. Na de pauze zullen we u
hopelijk vermaken met een pub quiz. .

Opgave geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dus, betalen is opgeven!
Leden die de afgelopen drie jaar zijn aangeschreven en niet hebben gereageerd, worden niet opnieuw
aangeschreven. Mochten zij alsnog willen deelnemen (bijvoorbeeld wakker geschud door enthousiaste verhalen
van anderen), dan worden zij verzocht contact op te nemen met Jan Dammer of Rikus Bartelds.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

• 14:00 14:15 Opening
• 14:15 15:00 Joost Kooistra
• 15:00 15:30 Pauze
• 15:30 16:15 Pub quiz
• 16:15 19:00 Bijpraten, eten en nazit

Als U half december nog geen uitnodiging heeft gekregen dan kunt u zich ook aanmelden vóór 10 januari via
Achilles.Seniorendag@gmail.com

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van € 20,00 onder vermelding van Seniorendag 2020, vóór 10 januari te
storten op:
Rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.

Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en
oud-leden zich hebben aangemeld.

Wij hopen U op zaterdag 18 januari a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren,

Rikus Bartelds John de Munnik Robert Kuiper
Jan Dammer Wim Timmer Henk Regtop

P.S., Omdat we in de toekomst,om kosten te besparen, zoveel mogelijk iedereen per mail willen benaderen,
vragen we hen die de uitnodiging nu nog per post ontvangen, bij betaling van het deelnemersgeld bij het
betalingskenmerk tevens hun E-mail adres te vermelden. De volgende keer kunnen we ook hen dan per mail
bereiken. Het bespaart natuurlijk niet alleen kosten, bijkomend voordeel is dat het voor ons ook een stukje
gemakkelijker wordt.

0
X