Hieronder een schamel overzicht van de besturen van de afgelopen 125jaar. Deze mensen en heel veel anderen hebben veel energie en tijd in de club gestoken. Zonder een bestuur, geen vereniging.

Met dank aan het Drents Archief

Bestuur Achilles 1934. 19 december 1934. Achilles bestuur bij het 40 jarig jubilieum. Zittend: H. Russcher (secr), Mr M de Vries(voorzitter), A.P. vd Hoek (penningmeester). Staande: v.l.n.r. H.N. van Duuren, W. Dekker, S. Roteveel, J. Stuvel

oktober 1945 Bestuur Achilles. V.l.n.r. Gerrit Vos (2e secretaris), Wiebe Dekker (commissaris), Steven Rotteveel (secretaris), P.K. Hofstee (voorzitter), Piet v.d. Hoek (penningmeester), Cees van Staveren (vice-voorzitter) en Harm Jalving (commissaris)

Receptie ter ere van het 70 jarig bestaan van Achilles. V.l.n.r. de bestuursleden Joop Koops, Age Leiseboer, voorzitter de Geeter, Jan Thomassen Leen Meijer en de man die de voorzitter feliciteert oud notaris Cool (1964)

1969 Bestuur Achilles ten tijde van 75 jarig bestaan. Staand van links naar rechts: Piet van der Meulen, Willem Kuiper, Joop Jokshorst, Henk Knol, Jan de Leeuw. Zittend van links naar rechts: Klaas Vondeling, Pam de Geeter, Evert de Roo, Kas Bijlsma

7 april 1984 aan de bar tijdens de filmopname van de Asser Filmclub ivm 90 jarig bestaan van Achilles. V.l.n.r. Henny Abbingh, Bertus Loman, Joop Jokshorst, Roel Dekker, Frits van Echten(filmer), instructeur Piet van Dam. Achter de tafel v.l.n.r. Pam de Geeter, Wim van Buuren, Frits Beekman, Harry Jalvingh en Tonny Hooghoudt.

1984 Bestuur Achilles 1894. Staande: v.l.n.r. Jos Zondag, Bert Broekman, Joop Jokshorst, Roel Bartelds, Freddy Vondeling. Zittend v.l.n.r. Piet de Wit, Roel Dekker, Henny Abbingh (voorzitter), Henk Luchies en Bertus Loman

Bestuur supportersvereniging Achilles. V.l.n.r. Wolf, Leering, Botter, Stoetman en Luichies

Open dag 1992. Jeugdbestuur op een bijveld op het sportpark Houtlaan. V.l.n.r. Jan van der Mei, Gerrie Doornbos, Henk Krans, Ronald Keen, Freddy Prakken en Egbert van den Berg

Jeugdbestuur Achilles 1894. Staand v.l.n.r. van Houten en Bartelds jr. Zittend v.l.n.r. Roewen, Hoekstra, Hollander en Wilthagen (1998)

Op de foto het jeugdbesuur van Achilles 1894 bij de Heerdstee. V.l.n.r. Hoekstra, Doornbos, vd Mei, Smit en de Ruiter

0
X