Het bestuur van Achilles 1894 heeft deze week helaas moeten constateren dat er onvoldoende vertrouwen is en dat er een breuk is ontstaan in de leiding van de vereniging. De oorzaak hiervan is het uitblijven van een gedegen financiële verantwoording en rapportage. Herhaaldelijk is gevraagd om deze op orde te brengen en aan te leveren. Door het uitblijven van deze rapportage is het vertrouwen tussen bestuur en portefeuillehouder financiën beschadigd. Een deel van het bestuur heeft gemeend dit niet langer op zijn beloop te kunnen laten, waardoor de penningmeester vorige week zijn functie heeft neergelegd. De voorzitter en bestuurslid wedstrijdzaken betreuren de gang van zaken en hebben deze week hun functies neergelegd.

Er zal spoedig een algemene ledenvergadering worden belegd, waarin de situatie zal worden uitgelegd. Op dit moment worden er voorzieningen getroffen, waardoor de vereniging kan blijven functioneren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de tijdelijke woordvoerder Jan van der Heide, telefoonnummer 0628154741 of mail naar Secretaris@Achilles1894.nl

0
X