al AQ AQJoop Jokshorst heeft vele plakboeken gemaakt, die in het Drents Archief in gezien kunnen worden. Fusieperikelen, transfers binnen Assen,  de Asser Courant Cup (later Drentsche en Asser Courant Cup en nog later Drentse Courant Radio Drenthe Cup). Genoeg wat de gemoederen in Assen bezig hield. In de jaren 80 deed huidig NOS sportjournalist Gio Lippens verslag van de Asser Cup en aanverwante zaken

Onderstaande knipsels uit het archief van Peter Dijkstra

0
X