Vanaf het seizoen 2019/2020 is de contributie-inning weer in eigen beheer bij Achilles 1894. Op de ALV van 12 maart 2019 is dit medegedeeld en op de ALV van 18 juni jl. bevestigd.

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven wordt de incasso van de contributie voor het seizoen 2019/2020 (indien gekozen voor jaarbetaling) of de maand juli (indien gekozen voor maandbetaling) komende week uitgevoerd.

De leden die nog per factuur betalen krijgen de factuur voor het 1e kwartaal van het seizoen 2019/2020 per post toegezonden. Bij betaling per factuur worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Daarom ontvangen deze leden naast de factuur voor het 1e kwartaal ook een machtigingsformulier. Door het invullen en retourneren van dit machtigingsformulier kan vanaf het 2e kwartaal (1 oktober) de betaling per automatische incasso plaatsvinden. Hiermee komen de extra administratiekosten voor het betalen per factuur per deze datum te vervallen.

Namens de ledenadministratie,

Bestuur Achilles 1894.

0
X