Agenda

Algemene Leden Vergadering Achilles 1894

18 juni 2019 aanvang 19.30 uur te Stadion Achilles 1894

 1. Opening
 1. Vaststellen Agenda
 1. Mededelingen, Ingekomen stukken
 • In memoriam: Chris Kobus
 1. Notulen ALV 12 maart 2019
 1. Jubilarissen
 • 25 jaar lidmaatschap (Bert Hoven en Roelof ten Brink)
 1. Financiën (deel 1)
 • Jaarrekening 2016-2017 en 2017-2018

PAUZE

 1. Bestuur mededeling
 • Toetredend als penningmeester:  Egbert van den Berg

Het bestuur stelt voor om Egbert van den Berg te benoemen als penningmeester

Mochten er tegenkandidaten zijn dan kunnen zij zich uiterlijk tweemaal 24 uren vóór de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris. Hierbij moet worden overlegd een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waarin deze te kennen geeft een eventuele benoeming te aanvaarden en minimaal 5 handtekeningen van andere leden van Achilles 1894.

 • Toetredend tot het bestuur voor de post Commerciële Zaken: Jan van der Heide
 1. Financiën (deel 2)
 • Voorlopige realisatie 2018 – 2019
 • Begroting 2019 – 2020
 • Benoeming kascommissie
 1. Commerciële zaken
 1. Rondvraag
X