Voor alle leden en oud-leden van Achilles 1894 van 50 jaar en ouder.

Hierbij nodigen wij U uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Seniorendag van Achilles 1894, die dit jaar op zaterdag 19 januari 2019 in ons clubhuis aan de Martin Luther Kingweg wordt gehouden.

Voor het eerst op een nieuwe datum dus, om tegemoet te komen aan hen die nog midden in hun werkzame bestaan verkeren. Mede dankzij de bereidwilligheid van de “oudere” senioren die van harte bereid bleken om niet langer vast te houden aan de oude termijn en die daarmee de Seniorendag een nieuwe impuls hopen te geven.

1894 – 2019 betekent dat Achilles in 2019 125 jaar bestaat. Onze Seniorendag vormt samen met de aansluitende feestavond voor de vrijwilligers de aftrap van dit jubileumjaar. Daarom en vooral ook omdat we de Seniorendag in een nieuw jasje steken is het programma aangepast. We beginnen na de middag en sluiten af met een warm buffet. Er is natuurlijk volop tijd om bij te praten en vanzelfsprekend zorgen we ook voor een vrolijke noot. Dat zal zijn in de persoon van Henk de Haan die voornemens is de zaal te laten broez’n.

Vanwege het jubileumjaar zal deze keer de voorzitter, Ronald Keen, kort de gelegenheid krijgen om enige woorden te spreken.

Opgave geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dus, betalen is opgeven!

Leden die de afgelopen drie jaar zijn aangeschreven en niet hebben gereageerd, worden niet opnieuw aangeschreven. Mochten zij alsnog willen deelnemen (bijvoorbeeld wakker geschud door enthousiaste verhalen van anderen), dan worden zij verzocht contact op te nemen via mail Achilles.Seniorendag@GMail.com

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

14:00 uur – 14:30 uur                        Ontvangst met koffie en cake

14:30 uur – 14:45 uur                        Opening en mededelingen

14:45 uur – 17:00 uur                        Henk de Haan (inclusief pauze)

17:00 uur – 18:30 uur                        Borrelen en buffet

Als U half december nog geen uitnodiging heeft gekregen dan kunt u zich ook aanmelden vóór 10 januari via Achilles.Seniorendag@GMail.com

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van € 20,00 onder vermelding van Seniorendag 2019, vóór 10 januari te storten op:  Rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.

Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en oud-leden zich hebben aangemeld.

Wij hopen U op zaterdag 19 januari a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren,                     Rikus Bartelds              John de Munnik                  Robert Kuiper

                                                 Jan Dammer                  Wim Timmer                      Henk Regtop

0
X