Mede namens de TCJ, de leeftijdscoördinatoren, trainers en leiders vraagt de jeugdcommissie jullie aandacht voor de volgende punten.

Nu de dagen duidelijk korter zijn, is een goede fietsverlichting erg belangrijk. Willen jullie er voor zorgen dat de verlichting van jullie kinderen het doet? Zo komt ieder kind veilig van en naar de training. De politie controleert hier ook met zekere regelmaat op!

Graag zorgen voor warme trainingskleding! Het is de trainers een paar keer opgevallen dat er op de recente koude avonden, nog kinderen trainen in slechts een korte broek en t-shirt. Ter voorkoming van blessures e.d. zijn thermokleding of een trainingspak nu tijdens de training zeer gewenst! Trainers kunnen de spelers hier ook op aanspreken wanneer zij te koud gekleed zijn.

Het blijkt dat er na de trainingen, maar ook steeds vaker na de wedstrijd, steeds minder kinderen douchen. Wij willen er op wijzen dat douchen na de wedstrijd voor iedereen verplicht is! Na de training, is douchen verplicht voor de categorieën vanaf JO12 en ouder, en voor de selectieteams van JO11. Douchen is niet alleen belangrijk voor de hygiëne, maar ook ter voorkoming van blessures en ziekte. Het bevordert tevens de teamgeest. Van trainers en leiders wordt verwacht dat zij erop toezien dat er wordt gedoucht en hun teams hierop aanspreken.

Verder is bij eenieder zo langzamerhand wel duidelijk dat het scheidsrechterstekort bij Achilles erg groot is! Waar we een aantal seizoenen geleden nog iedere wedstrijd konden voorzien van een scheidsrechter, is het nu iedere week een groot probleem om de wedstrijden van een scheidsrechter te kunnen voorzien. Het hebben van een scheidsrechter bij een wedstrijd is geen recht, het is fijn wanneer het is gelukt! Wanneer een team geen scheidsrechter heeft bij hun wedstrijd, is het aan het betreffende team om zelf voor een scheidsrechter te zorgen! Leiders kunnen een soort back-up rooster maken waarin per week een ouder verantwoordelijk is voor het fluiten van de wedstrijd of voor het zorgen voor een scheidsrechter wanneer een team geen scheidsrechter heeft. Met nadruk willen we stellen dat het fluiten van de wedstrijd géén taak is van de trainer/leider. Deze hebben voor, tijdens en na de wedstrijd duidelijk andere taken! Ook is het afgelasten van een wedstrijd geen optie wanner er geen scheidsrechter is,  een team dient hiervoor zelf een oplossing te vinden.

In het verlengde hiervan nogmaals de mededeling dat we respect voor iedereen bij Achilles erg belangrijk vinden! Dus graag nogmaals aandacht voor het bedanken van de scheidsrechter na de wedstrijd door het hele team, en voor het handenschudden/high-fiven met de tegenstander. Dit geldt ook voor iedereen langs de lijn: graag positieve aanmoedigingen en geen commentaar op scheidsrechters en tegenstanders.

Graag op wedstrijddagen goed kijken aan welke zijde van de kleedkamer een team plaats kan nemen. Dit om onderlinge irritatie en onduidelijkheid te voorkomen. We hebben helaas niet meer kleedkamers tot onze beschikking, dus vragen van iedereen medewerking hierin.

Een ander aandachtspuntje voor tijdens de wedstrijddagen is het volgende. We verzoeken de leiders van de jongere teams, wanneer hun wedstrijd de laatste is die op het D-veld wordt gespeeld, om na afloop van de wedstrijd samen met de ouders het veld zo vlot mogelijk op te ruimen. Hiermee kan bij voorkeur al worden begonnen tijdens het penalty schieten. Dit om er voor te zorgen dat het programma de rest van de dag niet teveel vertraging op loopt.

Bij klachten, vragen of problemen kan iedereen terecht bij de betreffende coördinator voor zijn/haar categorie. Blijf niet met dingen rondlopen en ga ze ook niet langs de lijn ventileren, maar kom er mee naar ons. Samen kunnen we dan kijken naar een oplossing.

Wanneer we met zijn allen weer even goed aandacht schenken aan bovenstaande zaken, zorgen we er ook met zijn allen voor dat trainingen en wedstrijden voor iedereen prettig en sportief verlopen! Immers: We zijn met zijn allen Achilles!

Met sportieve groet, namens het gehele jeugdkader

Ilja van der Heide

Jeugdvoorzitter

0
X