Beste leden, ouders en verzorgers,

Met verwijzing naar onze publicatie van 22 juni jl met betrekking tot de contributie-inning het volgende.

Inmiddels heeft een groot deel van jullie al actie ondernomen op de aan jullie verstuurde mail vanuit Clubcollect waarvoor onze dank. Helaas zijn er ook nog onbeantwoorde mailtjes en geopende mailtjes waarop nog geen actie is ondernomen. Wij willen iedereen vriendelijk verzoeken om alsnog tot actie over te gaan in Clubcollect.

Voor mensen die het niet lukt om op de juiste manier ClubCollect in te vullen zijn wij altijd bereid om mee te helpen. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om middels dit systeem de contributie te betalen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Via organisaties als bijv. Jeugdsportfonds Drenthe zijn er mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen. Ook vanuit de gemeente zijn er mogelijkheden op dit gebied. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt, kunnen wij u doorverwijzen naar één van deze instanties, maar alleen als u daar zelf actie op onderneemt.

Check uw gegevens!

Dan hebben wij tot slot nog een verzoek. Tijdens de verwerking van de gegevens rondom ClubCollect is gebleken dat er nog steeds veel e-mailadressen niet kloppen. Ook zijn er berichten van ClubCollect verstuurd naar mailadressen van kinderen. Wij kunnen ons voorstellen dat de ouders liever zelf dergelijke berichten ontvangen. Daarom het dringende verzoek om uw gegevens te checken op de ClubCollect website en evt. aan te passen. Mogelijk heeft u dit in het verleden al vaker doorgegeven, maar op deze manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat de gegevens rondom de inning van de contributies in ieder geval kloppen. Uiteindelijk is de club natuurlijk van ons allemaal en zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor een financieel gezonde vereniging.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande , dan kunt u ons via onderstaande mailadres bereiken. Wij zullen dan z.s.m. reageren. penningmeester@achilles1894.nl.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Ronald Keen, voorzitter

Marcel Boekholt, penningmeester

Theo Buissink, secretaris

0
X