Zaterdag 19 januari 2019 wordt weer de jaarlijkse Senioren-dag van Achilles 1894 gehouden.

Alle leden en oud-leden van 50 jaar en ouder zijn hierbij van harte welkom. Zoals bekend is besloten om deze dag vanwege de continuïteit te verplaatsen naar een zaterdag in de winterstop en open te stellen voor leden en oud-leden vanaf 50 jaar. De voorbereidingscommissie heeft zich daarom versterkt met Henk Regtop en Robert Kuiper.

De opzet van het dagprogramma zal in grote lijnen hetzelfde zijn: elkaar ontmoeten en bijpraten onder het genot van koffie/lunch en andere versnaperingen met als extra een gevarieerd programmaonderdeel (spreker, historie of wat dies meer zij). Omdat Achilles 1894 in 2019 het 125-jarig bestaan viert wordt in overleg met het bestuur bekeken of aan deze bijeenkomst de kick-off van het jubileumjaar kan worden gekoppeld.

Na de zomervakantie zullen we proberen zoveel mogelijk potentiele deelnemers per e-mail persoonlijk uit te nodigen. Via deze vooraankondiging verzoeken we nog eens in ieders omgeving na te gaan of wellicht (nog) iemand in aanmerking komt voor deelname en dit dan te melden via AchillesSeniorendag@gmail.com.

Namens de commissie:

Rikus Bartelds, Jan Dammer, Robert Kuiper, John de Munnik, Henk Regtop, Wim Timmer

0
X