Beste leden, ouders en verzorgers,

Op de ledenvergadering van 19 juni jl. zijn er diverse vragen gesteld over de gewijzigde contributie-inning en verzoeken gedaan tot aanpassing. De vragen en opmerkingen zijn mede ontstaan door een te korte communicatietijd en het niet voldoende inzetten van beschikbare communicatiemiddelen, waardoor de berichtgeving niet alle leden heeft bereikt. Het bestuur betreurt dit en hoopt middels dit bericht de miscommunicatie weg te nemen.

Waarom is ClubCollect in gang gezet?

Na een voorlichting van ClubCollect over de mogelijkheid om de inning van de contributie van v.v. Achilles 1894 uit handen te geven, is het bestuur enthousiast geworden.

Grote voordelen voor de club zijn:

  1. De penningmeester wordt veel werk uit handen genomen en de kosten die hiermee gemoeid zijn gaan dalen. Hij doet dit werk nl. ook als vrijwilliger naast zijn fulltimebaan.
  2. Door deze manier van innen wordt de vereniging financieel gezonder, waardoor het bestuur de contributieverhoging (= een inflatiecorrectie) voor komend seizoen op 2% kan houden.

Hoe nu verder?

Naar aanleiding van de vergadering heeft het bestuur contact gezocht met ClubCollect en afgesproken dat inning mogelijk is in 12 termijnen.  Per inning wordt er € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht per factuuradres (dus niet meer per lid, zoals eerder vermeld). Een eenmalige betaling zonder administratiekosten blijft tot de mogelijkheden behoren. Er is ook afgesproken dat er één rekening per factuuradres komt.

Voor mensen die het niet lukt om op de juiste manier ClubCollect in te vullen zijn wij altijd bereid om mee te helpen. De leden die nog niet gereageerd hebben krijgen opnieuw bericht van ClubCollect met de gewijzigde betalingsmogelijkheden. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om middels dit systeem de contributie te betalen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Via organisaties als bijv. Jeugdsportfonds Drenthe zijn er mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen. Ook vanuit de gemeente zijn er mogelijkheden op dit gebied. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt, kunnen wij u doorverwijzen naar één van deze instanties, maar alleen als u daar zelf actie op onderneemt.

We begrijpen dat deze nieuwe manier van inning voor sommigen als overbodig of lastig wordt ervaren. Echter, wanneer wij aangeven dat er in het huidige voetbalseizoen nog een substantieel bedrag open staat, zult u allemaal begrijpen dat we andere maatregelen moeten nemen.

Uiteraard zullen we deze wijziging in de loop van volgend seizoen evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie zullen gedeeld worden met alle leden. Heeft u voor die tijd opmerkingen of tips voor ons, meld het dan bij de penningmeester via penningmeester@achilles1894.nl

Check uw gegevens!

Dan hebben wij tot slot nog een verzoek. Tijdens de verwerking van de gegevens rondom ClubCollect is gebleken dat er nog steeds veel e-mailadressen niet kloppen. Ook zijn er berichten van ClubCollect verstuurd naar mailadressen van kinderen. Wij kunnen ons voorstellen dat de ouders liever zelf dergelijke berichten ontvangen. Daarom het dringende verzoek om uw gegevens te checken op de ClubCollect website en evt. aan te passen. Mogelijk heeft u dit in het verleden al vaker doorgegeven, maar op deze manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat de gegevens rondom de inning van de contributies in ieder geval kloppen. Uiteindelijk is de club natuurlijk van ons allemaal en zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor een financieel gezonde vereniging.

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u ons via onderstaande mailadressen bereiken. Wij zullen dan z.s.m. reageren.

Met vriendelijke groet,

Ronald Keen, voorzitter Achilles 1894
Marcel Boekholt, penningmeester Achilles 1894

0
X