Algemene Leden Vergadering Achilles 1894 19 juni 2018 aanvang 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen, Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 30 januari 2018 (ter inzage in de kantine)
 5. Terugblik seizoen 2017 – 2018
 6. Bestuur mededeling
 • Aftredend en niet herkiesbaar als lid commerciële zaken             : Geert Korf
 1. Jubilarissen
 • 25 jaar lidmaatschap
 • 50 jaar lidmaatschap
 1. Financiën
 • Begroting 2018-2019
 1. Commerciële zaken
 1. Rondvraag
0
X