Beste leden en/of ouders verzorgers,

Achilles 1894 vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers.

Om hier aan te kunnen voldoen hebben wij als bestuur een eerste aanzet gedaan door het opstellen dan wel aanpassen van een aantal zaken:

De komende periode zullen wij in het kader van de AVG waar nodig de stukken nog aanpassen en onderhouden. Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben dan houden wij ons als bestuur aanbevolen. U kunt een mail richten aan secretaris@achilles1894.nl.

Bestuur Achilles 1894

0
X