Mededelingen, Ingekomen stukken

 • In memoriam: Daan Gonlag, voormalig speler van Achilles 1894 1 is op 11 januari jl. overleden. Er wordt een minuut stilte gehouden
 • Hoofdtrainer(s):

Zondag 1: Het contract met hoofdtrainer Paul Weerman is voor 2 jaar verlengd. Het bestuur en de spelersgroep is hier erg blij mee.

Zaterdag 1: Met de trainers van zaterdag 1 worden gesprekken gevoerd.

 • Hoekbree (weg over parkeerplaats): de nieuwe situatie is een stuk veiliger voor onze jeugd.

De gemeente wil de Hoekbree doortrekken over de parkeerplaats zodat er een tweede ontsluitingsweg vanaf de Messchenstaete ontstaat. Aprisco is hier op tegen en heeft een rechtszaak aangespannen.

 • Verduurzaming, led verlichting: We zijn al enkele jaren bezig met de verduurzaming van ons complex. Een volgende stap is ledverlichting op alle velden. Dit betreft een gemeenschappelijk project van de gemeente met (bijna) alle buitensportverenigingen in Assen. Een onafhankelijke commissie is bezig met het beoordelen van de offertes. Op basis van de verhouding prijs/kwaliteit gaat de gunning plaatsvinden. De planning om het project in oktober 2017 te gunnen is niet gehaald. De verwachte gunningsdatum ligt nu rond 1 april 2018.

 

Notulen ALV 13 juni 2017

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

 

Bestuur mededeling

 • Aftredend en herkiesbaar als Voorzitter: Ronald Keen.

De ALV stemt voor.

 • Toetredend als Secretaris: Theo Buissink.

De ALV stemt voor.

 

Jubilarissen

25-jaar lidmaatschap:

 • Bas van de Kant, lid vanaf 1-11-1991: Bas heeft gevoetbald in diverse jeugdteams en is daarnaast actief geweest in het jeugdbestuur en in de technische commissie.
 • Joop van Buiten, lid vanaf 1-12-1992: Joop is voornamelijk voetbalsupporter van zowel Achilles 1894 als FC Groningen. Daarnaast is hij lid geweest van de kascommissie.
 • Bouke Pakes, lid vanaf 1-7-1992: Bouke is als voetballer actief geweest in voornamelijk het tweede en het derde, maar heeft ook een paar wedstrijden in het eerste gespeeld. Daarnaast is hij leider geweest, wedstrijdleider van Top of Holland en heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan in de kantine.
 • Jan Leering, lid vanaf 1-7-1992: Jan is vanavond niet aanwezig. Het bestuur zorgt ervoor dat Jan zijn speldje op een later moment ontvangt.

50-jaar lidmaatschap:

 • Lammert Talman, lid vanaf 1-8-1967. Lammert heeft zelf gevoetbald bij Achilles 1894 maar is ook als trainer actief geweest.
 • Ad Bel, lid vanaf 1-7-1967: Ad is vanavond niet aanwezig. Het bestuur zorgt ervoor dat Ad zijn speldje op een later moment ontvangt.

 

Financiën

De penningmeester geeft een korte toelichting op de winst- en verliesrekening en stelt voor om een aanpassing in de begroting van juni 2017 te doen.

 

Het resultaat op het seizoen 2016/2017 is positief.

 

De kascommissie bestaande uit Herman Buissink en Egbert van de Berg hebben de boeken gecontroleerd en komen met de volgende aanbevelingen:

 • Geen geconsolideerde winst- en verliesrekening, zodat het voor leden transparanter wordt.
 • Digitaal betalen promoten zodat er minder kasgeld in omloop is en een sluitend voorraadsysteem binnen de horeca. Als je exact weet wat je voorraad is, kan dit ook in je liquiditeit schelen. Waar valt nog winst te behalen?
 • Organisatie doorlichten m.b.t. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie. Voorkom dat mensen dubbele petten krijgen/hebben.
 • Zorg dat de kascommissie voortaan 1 maand voorafgaand aan de ALV de cijfers in kan zien.

 

De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De ALV stemt hiermee in.

 

Egbert van de Berg en Herman Buissink mogen allebei nog een jaar lid zijn van de kascommissie. Er moet echter wel een reserve lid gekozen worden. Lammert Talman biedt zich hiervoor aan en wordt gekozen.

 

 

Commerciële zaken

Geert Korf geeft een korte toelichting:

 • De realisatie voor het seizoen 2016/2017 was hoger dan begroot. Dit was inclusief een eenmalige bijdrage.
 • Vorig seizoen zijn er 11 nieuwe sponsorcontracten afgesloten, waarvan 3 natura contracten. Er zijn 5 sponsorcontracten beëindigd, waarvan 2 natura contracten.

Het aantal sponsoren ligt rond de 120 en is redelijk stabiel.

 • Er is in het seizoen 2016/2017 een sponsoravond gehouden, met mensen van FC Emmen.
 • Voor het huidige seizoen staat een sponsoravond gepland van 21 maart. Henk de Haan is de gast. Daarnaast proberen we nog een busreis naar een wedstrijd in de Bundesliga te organiseren.

 

 

Rondvraag

 • Jan Popken: Is het bestuur al bezig met het 125-jarig bestaan van Achilles 1894?

De voorzitter antwoordt dat er binnen het bestuur hierover al gesproken is.

 

0
X