Voor alle leden en oud-leden van Achilles 1894 van 50 jaar en ouder.

Hierbij nodigen wij U uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Seniorendag van Achilles 1894, die dit jaar op vrijdag 9 maart in ons clubhuis aan de Martin Luther Kingweg wordt gehouden.

Op de gebruikelijke datum dus. Zoals u allen weet neemt het aantal deelnemers de laatste jaren alleen maar af. Het blijkt lastig om de nieuwe lichting potentiele deelnemers erbij te betrekken. Vaak speelt een rol dat ze nog volop aan het werk zijn. Alvorens te besluiten dat er vanwege een te gering aantal deelnemers, na een kleine 20 jaar een punt achter moet worden gezet, willen we nog een poging doen om er door middel van het verplaatsen naar een andere periode en het verlagen van de leeftijdsgrens nieuw leven in te blazen. We zijn voornemens om met ingang van 2019 onze Seniorendag te verplaatsen naar een zaterdag in de winterstop, concreet, in de tweede helft van januari. Voor die gelegenheid zullen dan ook alle leden en oud-leden van 50 jaar en ouder worden uitgenodigd. Onder andere via deze brief, maar ook via de nieuwe media zal deze groep ook reeds voor deelname aan de komende Seniorendag worden uitgenodigd. In ieder geval kunnen we zo bij hen de bereidheid om in de komende jaren deel te nemen, peilen. Van U horen we graag op 9 maart of U zich in het voorstel kunt vinden. Mocht het voornemen het gewenste resultaat hebben, dan heeft de Seniorendag weer toekomst!
Mocht U deze keer onverhoopt verhinderd zijn, of nog niet in staat zijn om deel te nemen, laat ons dat dan vooral weten en vermeld dan tevens of U er in 2019 wel bij wilt zijn.

Opgave geschiedt met ingang van dit jaar door overmaking van het verschuldigde bedrag op onze rekening. Dus, betalen is opgeven!
Leden die de afgelopen drie jaar zijn aangeschreven en niet hebben gereageerd, worden niet opnieuw aangeschreven. Mochten zij alsnog willen deelnemen (bijvoorbeeld wakker geschud door enthousiaste verhalen van anderen), dan worden zij verzocht contact op te nemen met Jan Dammer of Rikus Bartelds.

Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:

10.15 uur – 10.45 uur Ontvangst met koffie en cake
10.45 uur – 11:00 uur Opening en mededelingen
11.00 uur – 12.00 uur Vrije invulling
12.00 uur – 12:40 uur De heer Nick Landman vertoont o.a. de film “Voetbal in de oorlog”.
In deze film speelt Achilles 1894 een belangrijke rol.
12:40 uur – 13:30 uur Lunch
13:30 uur – 14:00 uur Jan Mennega, oud Achilliaan en 1e elftalspeler die zal vertellen over zijn loopbaan,
maar vooral over zijn carrière als sportjournalist en volger van FC Groningen
14:00 uur – ….. Bijpraten en nazitten.

Als U half februari nog geen uitnodiging heeft gekregen dan kunt u zich ook aanmelden vóór 1 maart via Achilles.Seniorendag@GMail.com

Wij verzoeken U het deelnemersbedrag van € 18,50 onder vermelding van Seniorendag 2018, vóór 1 maart te storten op:
Rekeningnummer NL 64 RABO 0149 5131 51 ten name van “Achilles 1894 inz. Seniorensociëteit”.

Op de website van Achilles 1894 (www. Achilles1894.nl) zullen wij wekelijks bekend maken welke leden en oud-leden zich hebben aangemeld.

Wij hopen U op vrijdag 9 maart a.s. te mogen begroeten.

De organisatoren, Rikus Bartelds John de Munnik Jan Dammer Wim Timmer

P.S., Omdat we in de toekomst om kosten te besparen, zoveel mogelijk iedereen per mail willen benaderen, vragen we hen die de uitnodiging nu nog per post ontvangen, bij betaling van het deelnemersgeld bij het betalingskenmerk tevens hun E-mail adres te vermelden. De volgende keer kunnen we ook hen dan per mail bereiken. Het bespaart natuurlijk niet alleen kosten, bijkomend voordeel is dat het voor ons ook een stukje gemakkelijker wordt.

0
X