Mededelingen trainingsrooster seizoen 2017 – 2018

Hieronder vind je het trainingsrooster. Is het schaduwrooster actief? Kijk dan hier.

Trainingsrooster

Maandag
TIJDSTIP TEAM(S) KLEEDKAMER VELD TRAINER(S)
17.15 – 18.15 JO13-3 Go Ahead D1 J. Zylstra (06-36171285)
17.15 – 18.15 JO13-4 Go Ahead E1 R. Provost (06-36221951)
17.15 – 18.15 JO13-5 Go Ahead E2  R.Provost (06-36221951) ad interim
18.15 – 19.15 JO13-1 Inter C1 T. Zylstra (06-31943414)
18.15 – 19.15 JO13-2 Go Ahead C2 B. Abbingh (06-20092874)
18.15 – 19.15 MO13-1 Dynamo E1 L. ’t Hart (06-31202347)
18.15 – 19.15 JO9-1 Dynamo E2A M. Buissink  (06-37332868)
18.15 – 19.15 JO9-2 Dynamo E2B J. Klok (06-18627354)
18.15 – 19.30 JO15-1 Heracles D1 A.J. v/d Heide (06-81298813)
18.15 – 19.30 JO15-2 Feyenoord D2 R. Zuiderveld (06-53528480) / H Mulder (06-27130042)
19.15 – 20.15 JO15-3 Feyenoord C2 M. Elzenaar (06-22662606)
19.15 – 20.15 MO17-1 Dynamo E A. Seleky (06-18262412)
19.45 – 21.15 JO19-1 Everton D1 W. Lamers (06-48565902)
19.45 – 21.15 JO17-1 Go Ahead D2 T. Migchelsen (06-28060278)
20.00 – 21.30 Vrouwen 1 Inter C B. Knapper (06-19199673)
20.15 – 21.30 Zaal 1 Heracles E Contactpersoon: R. Chiriatti (06-46874858)
Dinsdag
TIJDSTIP TEAM(S) KLEEDKAMER VELD TRAINER(S)
17.15 – 18.15 JO10-1 Inter E1 J. Letwory (06-39795379)
17.15 – 18.15 JO10-2 Inter E2 R. Harssema
17.15 – 18.15 JO13-2 Go Ahead D2 B. Abbingh (06-20092874)
18.15 – 19.15 JO15-4 Feyenoord D1 S. Oosterbos (06-34957455)
18.15 – 19.15 JO15-5 Feyenoord D2 S.Oosterbos (06-34957455) ad interim
18.15 – 19.15 JO11-1 Inter E1 S. Haanstra (06-37334077)
18.15 – 19.15 JO11-2 Inter E2 R. Harssema (06-84224827)
19.15 – 20.15 JO17-3 Everton E R. Coster (06-39430239)
19.30 – 21.00 1e selectie 1 C P. Weerman (06-28974456)
19.30 – 21.00 ZA1 Ajax D1 D. v/d Kam (06-23864814) / G. Schutte (06-45298611)
19.30 – 21.00 ZA2 Dynamo D2 K. Haanstra (06-47935502)
20.15 – 21.45 ZA3 Inter E/D W. Middel (06-15088159)
21.00 – 22.15 ZA4 Everton D/E R. Claessens (06-31766050)
Woensdag
TIJDSTIP TEAM(S) KLEEDKAMER VELD TRAINER(S)
14.30 – 15.30 JO11-3 Inter E1 H. Wekema (06-55818568)
14.30 – 15.30 JO11-4 Inter E2 R. Hendriks (06-36352486)
15.30 – 16.30 JO10-3 Heracles E R. Hendriks (06-36352486)
15.30 – 16.30 JO8-1 Dynamo D1A J. Zylstra (06-36171285)
15.30 – 16.30 JO8-2 Dynamo D1B H. Wekema (06-55818568)
16.30 – 17.30 JO13-4 Feyenoord D2A R. Provost (06-36221951)
16.30 – 17.30 JO13-5 Feyenoord D2B J. Zylstra (06-36171285)
16.30 – 17.30 JO7-1 / JO7-2 (kabouters) Dynamo E R. Claessens (06-31766050)
17.30 – 18.30 JO13-1 Inter D1 T. Zylstra (06-31943414)
17.30 – 18.30 JO13-3 Everton E J. Zylstra (06-36171285)
17.30 – 18.45 JO17-2 Go Ahead D2 H. Wekema (06-55818568)
18.15 – 19.15 JO9-1 Inter C M. Buissink  (06-37332868)
18.15 – 19.15 JO9-2 Inter C J. Klok (06-18627354)
18.30 – 19.30 JO15-1 / JO15-2 Heracles D1 A.J. v/d Heide (06-81298813) / R. Zuiderveld (06-53528480) / H Mulder (06-27130042)
18.30 – 19.30 MO13-1 Dynamo E1 L. ’t Hart (06-31202347)
18.45 – 19.45 JO15-3 Feyenoord D2B M. Elzenaar (06-22662606)
18.45 – 20.00 JO19-2 Go Ahead D2A H. Wekema (06-55818568)
19.30 – 20.30 JO19-1 / JO17-1 Everton D1 W. Lamers (06-48565902) / T. Migchelsen (06-28060278)
19.30 – 20.30 MO17-1 Dynamo E A. Seleky (06-18262412)
20.00 – 21.30 VR1 Inter D2 B. Knapper (06-19199673)
20.30 – 21.30 Veteranen Heracles D/E Contactpersoon: R. de Rooij (351451)
Donderdag
17.30 – 18.30 JO17-3 Everton D1 R. Coster (06-39430239)
17.30 – 18.30 JO13-2 Go Ahead D2 B.Abbingh (06-20092874)
17.30 – 18.30 JO11-1 Inter E1 S. Haanstra (06-37334077)
17.30 – 18.30 JO11-2 Inter E2 R. Harssema (06-84224827)
17.30 – 18.30 JO10-1 Dynamo D1A J. Letwory (06-39795379)
17.30 – 18.30 JO10-2 Dynamo D1B R. Harssema (06-84224827)
17.30 – 18.30 JO17-3 Everton D2 R. Coster (06-39430239)
18.30 – 19.30 JO15-1 Heracles D1 A.J. v/d Heide (06-81298813)
18.30 – 19.30 JO15-2 Feyenoord D2 R. Zuiderveld (06-53528480) / H Mulder (06-27130042)
18.30 – 19.30 JO15-4 Go Ahead E1 S. Oosterbos (06-34957455)
18.30 – 19.30 JO15-5 Go Ahead E2  S.Oosterbos (06-34957455) ad interim
19.30 – 21.00 1e selectie 1 C P. Weerman (06-28974456)
19.30 – 21.00 ZA1 Ajax D1 D. v/d Kam (06-23864814) / G. Schutte (06-45298611)
19.30 – 21.00 ZA2 Dynamo E K. Haanstra (06-47935502)
19.30 – 21.00 JO19-1 Everton D2 W. Lamers (06-48565902)
21.00 – 22.15 ZA3 Inter D/E W. Middel (06-15088159)
Vrijdag
15.30 – 16.30 JO10-1 / JO10-2 / JO10-3 Go Ahead E Coördinator H. Wekema (06-55818568)
15.30 – 16.30 JO9-1 / JO9-2 Feyenoord D1 Coördinator H. Wekema (06-55818568)
15.30 – 16.30 JO8-1 / JO8-2 Heracles D2 Coördinator H. Wekema (06-55818568)
16.30 – 17.30 JO13-3 Everton D1 J. Zylstra (06-36171285)
16.30 – 17.30 JO11-1 / JO11-2 Dynamo D2/A Coördinator H. Wekema (06-55818568)
16.30 – 17.30 JO11-3 / JO11-4 Go Ahead D2/B Coördinator H. Wekema (06-55818568)
16.30 – 17.30 JO7-1 / JO7-2 (kabouters) Inter C R. Claessens (06-31766050)
17.45 – 19.00 JO19-2 / JO17-2 Everton / Heracles D H. Wekema (06-55818568)
18.00 – 19.00 JO13-1 Feyenoord E T. Zylstra (06-31943414)
19.00 – 20.15 JO17-1 Go Ahead D1 T. Migchelsen (06-28060278)
20.00 – 21.30 Vrijdaggroep senioren Inter E R. Zuiderveld (06-53528480)
21.00 – 22.15 ZA4 Go Ahead D/E R. Claessens (06-31766050)

Keeperstraining

F junioren woensdag van 18.30 tot 19.00 uur op het tussenstuk
E,D en de niet selectiekeepers van de C,B en A  woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur op het tussenstuk
Selectiekeepers zijn welkom als ze kunnen/willen.