Zoals al eerder gemeld op de website, willen we graag nog vóór de zomervakantie algemene ouderavonden organiseren, om daarin onze ideeën en de veranderingen voor komend seizoen te presenteren. Er zal veel informatie worden gegeven en diverse onderwerpen zullen aan de orde komen, denk daarbij aan:

-Organisatie Jeugdcommissie
-Organisatie en taken TCJ
-Organisatie en taken leeftijdscoördinatoren
-Taken leiders
-Ons nieuwe jeugdtrainingsbeleid
-De rol van jullie als ouders
-Verwachtingen selectievoetbal en wedstrijdvoetbal.
-En wat verder nog ter sprake komt.

We nodigen jullie van harte uit, deze avonden bij te wonen, en wel op:
Woensdag 5 juli
19:00 uur JO7-8-9
20:00 uur JO10-11
21:00 uur JO13/MO13

Woensdag 12 juli
20:00 uur JO15
21:00 uur JO17/JO19/MO17

Locatie beide avonden: Hoofdbestuurskamer Achilles 1894.

We vinden het erg belangrijk dat er zoveel mogelijk ouders zullen zijn, en hopen dus op een grote opkomst!

Mede namens de TCJ,

Met vriendelijke groet,

Ilja van der Heide
Jeugdvoorzitter Achilles 1894
i.heide@home.nl / 06-52274477