Het voetbalseizoen is bijna afgelopen. Dat betekent dat wij binnenkort weer alle kleding en materialen gaan innemen.

Het zou fijn wanneer u als ouder alvast controleert of de uitgegeven kleding compleet is. Wij vragen de leid(st)er(s) alvast te inventariseren of alle kleding en materialen nog aanwezig zijn en of het beschadigd/versleten is. Dit kan vervolgens bij het inleveren van de kleding aangegeven worden.

Zodra wij inzichtelijk hebben waar wij terecht kunnen en wanneer zullen wij jullie daarover informeren.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

De kledingcommissie